Dôchodky z troch pilierov

dôchodky

Výška dôchodku z jednotlivých pilierov závisí od mnohých faktorov. Čo ovplyvňuje jeho výšku a komu sa oplatí sporenie v treťom pilieri? 

Človek, ktorý sa rozhodol, že celý život ostane iba v povinnom prvom pilieri, bude poberať dôchodok len z tohto jedného zdroja. Jeho výška však bude závisieť od politickej, ekonomickej a najmä demografickej situácie na Slovensku. Informatívnu výšku takéhoto dôchodku si môžeme vypočítať na stránke Sociálnej poisťovne. Od 1. júla 2015 je na Slovensku zavedený minimálny dôchodok. Základnou podmienkou na jeho získanie je minimálne 30 rokov dôchodkového poistenia. Jeho výška sa odvíja od počtu odpracovaných rokov a je takisto zverejnená na stránke Sociálnej poisťovne.

Ak si chceme zvýšiť dôchodok z prvého piliera, môžeme využiť dobrovoľné dôchodkové poistenie. Ide o platenie dodatočných odvodov do Sociálnej poisťovne. Minimálna mesačná výška poistného je 123,33 EUR. V prípade, že sa rozhodneme platiť dobrovoľné poistenie celý rok, zaplatíme spolu 1 479,96 EUR. To nám zvýši budúci dôchodok o približne 6 EUR. Návratnosť takto zaplatených odvodov je veľmi nízka a túto možnosť určite neodporúčame.

Ak sa rozhodneme počas pracovného života využívať aj sporenie v druhom pilieri, výška dôchodku z prvého piliera sa zníži, keďže sme doň prispievali nižšími odvodmi. Dôchodok však budeme poberať z dvoch nezávislých zdrojov – z prvého aj druhého piliera. Veľkou výhodou je diverzifikácia (rozloženie) rizika. Sporiteľ má pri splnení určitých podmienok na výber viac možností poberania dôchodku:

  • doživotný dôchodok
  • dočasný dôchodok
  • programový výber

Výška dôchodku z druhého piliera bude závisieť okrem výšky hrubej mzdy, teda od výšky odvodov, ktoré do druhého piliera plynuli, aj od zhodnotenia fondov. Práve výber fondov a dôchodkovej správcovskej spoločnosti mnoho ľudí podceňuje. Dôkazom toho je nasledujúci graf, ktorý ukazuje aké je percentuálne rozloženie úspor v slovenských DSS-kách podľa typu fondu.

Až 85% všetkých úspor je v dlhopisových garantovaných fondoch a len 14% je v akciových a indexových fondoch. Garantované fondy z dlhodobého hľadiska nedokážu efektívne porážať infláciu, to znamená, že peniaze sa nám v nich znehodnocujú. Pri výbere akciového fondu je dôležité najskôr zistiť, koľko percent akcií daný akciový fond obsahuje. Napríklad akciový fond Dynamika od NN DSS obsahuje len 50 %-tný podiel akcií, zvyšok tvoria dlhopisové a peňažné investície. Pre porovnanie akciový fond Progres od Allianz DSS obsahuje až 95% akcií.

Čo sa týka sporenia v treťom pilieri, to je výhodné najmä pre zamestnancov, ktorým prispieva aj ich zamestnávateľ. Pre ľudí, ktorým zamestnávateľ tento benefit neposkytuje, je výhodnejšie obzrieť sa po podielových fondoch. Je to najmä z dôvodu lepšieho zhodnotenia finančných prostriedkov, ktoré zahraničné správcovské spoločnosti dosahujú oveľa vyššie ako slovenské DDS-ky. Napriek tomu je výška správcovských poplatkov jednotlivých fondov v DDS a správcovských spoločnostiach veľmi podobná. Medzi ďalšie výhody patrí lepšia dostupnosť finančných prostriedkov a väčší výber správcov a podielových fondov.

Z tretieho piliera môžeme prostriedky vyberať len raz za 10 rokov, pričom na príspevky zamestnávateľa môžeme siahnuť až na dôchodku. Nárok na výplatu dôchodku vznikne dovŕšením 62 rokov veku alebo priznaním riadneho alebo predčasného starobného dôchodku Sociálnou poisťovňou. Doplnkový dôchodok má formu buď doživotného alebo dočasného dôchodku. Minimálna doba vyplácania dočasného dôchodku je 5 rokov.

Výška dôchodku bude vo veľkej miere závisieť od toho, koľko pilierov sa rozhodneme využívať. Kľúčovú úlohu však bude zohrávať aj správny výber fondov, či si vyberieme konzervatívne alebo dynamickejšie portfólio.

Čo by vás mohlo zaujímať: