Ako nastaviť sporenie na dôchodok

sporenie na dôchodok

Slováci sa začínajú zaujímať o výšku svojho dôchodku len pár rokov pred odchodom do penzie. Prečo je dobré na to myslieť skôr a ako správne nastaviť sporenie?

Priemerná hrubá mzda na Slovensku v roku 2015 dosiahla výšku 883 EUR a priemerný dôchodok je 411,06 EUR. Výška náhrady tak predstavuje len približne 46%. Prognóza do budúcnosti nepočíta so zvyšovaním percentuálnej náhrady, skôr môžeme očakávať väčšiu solidárnosť v prvom pilieri.

Kedy začať so sporením?

Najlepšie je začať sporiť čo najskôr. Čím skôr si začneme odkladať na starobu, tým menej nám to ukrojí zo súčasného rodinného rozpočtu. Ak si mladý 20-ročný človek začne na dôchodok odkladať každý mesiac 30 EUR a jeho peniaze sa každý rok zhodnotia o 5%, pri odchode do dôchodku bude mať našetrených približne 58 000 EUR.

Ak by sa rozhodol, že si začne šetriť až v štyridsiatke a chcel by dosiahnuť rovnakú cieľovú sumu, musel by si už mesačne odoprieť 100 EUR. Ešte častejšie sú prípady, kedy ľudia začnú myslieť na svoju penziu len 5 rokov pred dosiahnutím dôchodkového veku. To je však už príliš neskoro na dostatočné zabezpečenie v starobe.

Sporenie na dôchodok

Kam investovať?

Možností, kam vložiť voľné finančné prostriedky je v súčasnosti veľké množstvo. Od správneho výberu však bude závisieť, akú sumu si našetríme. Jedným z najdôležitejších kritérií pri výbere vhodného investičné nástroja je doba sporenia. Sporenie na dôchodok je dlhodobá záležitosť. Zvyčajne fáza šetrenia predstavuje 15 a viac rokov. V tom prípade je vhodné mať väčšinu úspor vložených v akciových fondoch.

Ak sa pozrieme na vývoj jednorazovej investície 100 USD do akcií, dlhopisov a peňažného trhu  v roku 1985, vidíme, že príliš konzervatívna investícia do štátnych pokladničných poukážok (peňažný trh) nestačila ani na pokrytie inflácie. To znamená, že peniaze by sa nám znehodnotili. Podobne alebo ešte horšie by pravdepodobne skončili aj termínované vklady, vkladné knižky a sporiace účty. Tie sú na takéto dlhé investičné horizonty absolútne nevhodné.

Oveľa lepšie zhodnotenie priniesli dlhopisy a akcie. Vývoj na akciovom trhu bol najmä posledných 15 rokov veľmi kolísavý, no aj napriek tomu by naša investícia dosiahla takmer dvojnásobné zhodnotenie oproti dlhopisom. Dlhopisové a peňažné investície majú svoju úlohu pár rokov pred odchodom do dôchodku, kedy postupne zvyšujeme ich podiel na úkor akcií. Je to najmä z toho dôvodu, aby sme sa vyhli neočakávaným prudkým výkyvom na trhu a ochránili si majetok.

Čo s našetrenými peniazmi?

Našetrenú sumu môžeme využiť napr. na nákup a následný prenájom nehnuteľnosti alebo aj na poberanie renty. To znamená, že peniaze sa nám môžu ďalej zhodnocovať a súčasne budeme každý mesiac z týchto peňazí čerpať určitú časť ako formu dôchodku. Pri nasporenej sume 58 000 EUR a zhodnotení 2% ročne, môžeme 20 rokov poberať mesačnú rentu 293 EUR. Práve renta má za úlohu minimalizovať rozdiel medzi mzdou počas aktívneho života a dôchodkom, teda udržanie si rovnakej životnej úrovne.

Tak ako v zahraničí, aj u nás bude využitie súkromného sporenia na dôchodok nevyhnutné. Čím skôr si začneme šetriť, tým menej peňazí nám stačí odkladať bokom. Preto je dôležité toto rozhodnutie zbytočne neodďaľovať.

Čo by vás mohlo zaujímať: