Otvorenie druhého piliera

Poslanci schválili otvorenie druhého dôchodkového piliera. Otvorený bude od 15. marca do 15. júna 2015. Prečo sa otvoril druhý pilier? Je lepšie vystúpiť alebo ostať?

Druhý pilier na Slovensku funguje od roku 2005. Dôchodkové správcovské spoločnosti momentálne spravujú majetok v hodnote 6,5 miliardy eur. Sporí si v ňom 1,5 milióna sporiteľov. Sociálna poisťovňa každý rok vyplatí približne 4,6 miliardy eur na starobné dôchodky z toho 1,3 miliardy dotuje vláda zo štátneho rozpočtu, pretože v Sociálnej poisťovni nie je dostatok peňazí.

Ak sa sporiteľ rozhodne z druhého piliera vystúpiť, všetky peniaze, ktoré mal našetrené na svojom účte prepadnú v prospech prvého piliera a budú vyplatené súčasným dôchodcom. Nebude to však znamenať automaticky zvýšenie dôchodkov v budúcnosti, ale len zníženie súčasnej straty Sociálnej poisťovne.

Veľa sa hovorí o vystúpení alebo o zotrvaní v druhom pilieri. S jeho otvorením však prichádza aj otázka, či je výhodné doňho vstúpiť alebo nie. V súčasnosti pripadajú na jedného dôchodcu približne dvaja pracujúci. Už teraz však sociálna poisťovňa vytvára stratu. Demografický vývoj hovorí o tom, že pomer medzi dôchodcami a pracujúcimi sa vyrovná o 15 rokov.

Počet dôchodcov sa bude aj naďalej zväčšovať. Súčasný stav vyplácania dôchodkov zo Sociálnej poisťovne nie je dlhodobo udržateľný a legislatíva sa bude musieť zmeniť. Výhodou sporenia v druhom pilieri je dedenie našetrených peňazí, ktoré má každý sporiteľ na svojom osobnom účte v DSS. Ďalším pozitívom je zhodnocovanie nasporených peňazí, ktoré bolo v tomto roku rekordné na úrovni od 18%.

Najdôležitejším faktorom pri rozhodovaní o vstupe do druhého piliera je čiastočná nezávislosť od štátu pri poberaní dôchodku, keďže na dôchodok si sporitelia šetria aj sami prostredníctvom DSS.

Na Slovensku máme 6 dôchodkových správcovských spoločností:

  • AEGON, d.s.s., a.s.
  • Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
  • AXA d.s.s., a.s.
  • Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
  • ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
  • VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s

Pri rozhodovaní o vstupe, resp. výstupe je dôležité dobre si toto rozhodnutie premyslieť, prípadne poradiť sa s niekým skúsenejším a hlavne sa nenechať ovplyvniť poplašnými, a často nie úplne pravdivými správami v médiách.

Čo by vás mohlo zaujímať: