Prvý pilier

Prvý pilier vykonáva Sociálna poisťovňa, ide o tzv. priebežný dôchodkový systém.