Tretí pilier

Tretí pilier je dobrovoľný prostrietok sa si zaistiť finančne zabezpečenie na obdobie penzie.