Viete o doplnkovom dôchodkovom sporení?

Tretí pilier alebo doplnkové dôchodkové sporenie (DDS) je forma doplnkového sporenia na dôchodok s možnosťou využitia príspevkov zamestnávateľa.

To znamená, že účastník tretieho piliera bude okrem dôchodku zo Sociálnej poisťovne, prípadne z druhého piliera poberať aj dôchodok z DDS.

Tretí pilier prešiel začiatkom roka 2014 niekoľkými zmenami. Znížili sa poplatky za správu príspevkových fondov maximálne na 1,8% p. a. Do roku 2020 klesnú poplatky na 1,2% p. a. Ďalšou zmenou je zavedenie daňovej úľavy. Sporiteľ si môže zo základu dane odrátať vlastné príspevky do výšky 180 eur. Každý rok tak môže na dani ušetri 34,20 €.

Predčasný výber

Účastník má možnosť využiť predčasný výber časti nasporenej sumy. Môže vybrať všetky vlastné príspevky aj s výnosmi. Takýto výber môže uskutočniť raz za 10 rokov. Príspevky zamestnávateľa ostávajú naďalej na osobnom účte sporiteľa až dokým nezačne poberať starobný dôchodok (predčasný alebo riadny) alebo nedovŕši vek 62 rokov.

Nárok na doplnkový starobný dôchodok

 • Nárok na výplatu doplnkového starobného dôchodku vzniká,
  dovŕšením 62 rokov veku,
 • priznaním riadneho starobného dôchodku Sociálnou poisťovňou,
 • priznaním predčasného starobného dôchodku

Výplata doplnkového dôchodku

 • Dočasne – minimálne po dobu 5 rokov,
 • doživotne.

Výhody

 • Možnosť využitia príspevkov zamestnávateľa,
 • daňová úľava,
 • súkromné vlastníctvo úspor,
 • zhodnotenie úspor vo fondoch podľa preferencií sporiteľa,
 • dedičnosť,

Doplnkové dôchodkové spoločnosti na Slovensku

 • NN Tatry – Sympatia d. d. s., a. s.,
 • DDS Tatra banky, a. s.,
 • Stabilita d. d. s., a. s.,
 • AXA d. d. s., a. s.

Čo by vás mohlo zaujímať: