Viete prečo nevystúpiť z 2. piliera?

Najdôležitejším dôvodom pre zavedenie starobného dôchodkového sporenia (2.pilier) je očakávaný demografický vývoj pretože na dôchodky ,,nebude mať kto platiť“.

Pre koho je 2. pilier výhodný alebo nevýhodný?

V súčasnosti sa porovnávajú dôchodky z 2. piliera s dôchodkami z 1. piliera, ale pritom sa vychádza z predpokladu, že starobné dôchodky z 1. piliera sa budú poskytovať vo výške ako to určuje v súčasnosti platný zákon o sociálnom poistení. To je však v budúcnosti vzhľadom na uvedený demografický vývoj nepravdepodobné. V tejto súvislosti je veľmi dôležité si uvedomiť, že štát garantuje výšku dôchodku len tým osobám, ktoré už dôchodok poberajú. Aké dôchodky sa budú vyplácať v budúcnosti bude závisieť predovšetkým od finančných možností Sociálnej poisťovne a štátu. Na zmenu výpočtu dôchodku stačí zmeniť zákon o sociálnom poistení, ale len ustanovenia týkajúce sa výpočtu starobného dôchodku od 1.1.2014 zmenili už 8 krát a celkove sa zákon o sociálnom poistení zmenil až 55 krát.

Ak sa opýtame xy politikov aká je prognóza ekonomiky za 20 rokov na Slovensku, každý má vyhýbavú odpoveď. A nikto nevie čo bude za tých 20 rokov naozaj.

Od 1. piliera sa v budúcnosti nedá očakávať veľa dobrého. Je síce štátom garantovaný ako celok, nie je však garantovaný spôsob výpočtu dôchodku, ktorý sa sústavne mení a postupne sa dá očakávať, že rozdiely medzi najvyššími a najnižšími dôchodkami sa budú zmenšovať až ostanú zanedbateľné. Už dnes je 1. pilier v strate a aj demografický vývoj hovorí, že v roku 2060 bude viac nepracujúcich ako pracujúcich. Jednoducho 1. pilier je dlhodobo neudržateľný.

2. pilier síce zabezpečí čiastočnú nezávislosť od ekonomiky štátu a rozhodnutí politikov, je však závislý od príslušnej DSS – ky zhodnocovať peniaze sporiteľov pri prijateľnom riziku, čo však pomerne výrazne ovplyvňujú faktory celosvetovej ekonomiky. Rozhodne by v 2. pilieri nemal byť ten, kto má do dôchodku menej ako 10 rokov a po celý čas sporenia mal mzdu 400 €, čiže blízko minimálnej a neočakáva jej žiadne zvýšenie. Na druhej som presvedčená, že je vhodný pre všetkých mladých, bez ohľadu na aktuálnu mzdu, veď kto vie kde budú pracovať a koľko budú pracovať o 25 až 40 rokov? Naviac z 1. piliera vtedy už zrejme ostane to zabezpečujúce životné minimum. Rozhodnutie je na každom z nás individuálne a je pravdepodobne nezvratné, preto treba byť s vystupovaním veľmi opatrný.

Oplatí sa sporiť 2. pilieri, lebo :

  • Ak sa zvýši dôchodkový vek, tak automaticky sa predlžuje aj doba sporenia (možnosť väčších úspor).
  • Ak sa nedožije sporiteľ v 2. pilieri, tak jeho dôchodkové úspory dostanú osoby, ktoré si určí sám v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení.
  • Ak sa znížili aj odvody? Oplatí sa, pretože od roku 2017 sa bude o percento odvodov do 2. piliera postupne zvyšovať, každý rok o 0,25% a od roku 2024 sa bude do 2. piliera odvádzať 6 % z vymeriavacieho základu.
  • Koľko si za tieto roky nasporíte toľko budete mať! Nebude to závisieť od rozhodnutia politikov a možností štátu.

Ak vystúpite !

DSS – ka musí vrátiť všetky úspory do Sociálnej poisťovne. Nenáleží Vám ani časť úspor. A dané úspory idú rovno do kolobehu terajších dôchodcov. Ste odkázaní tak iba na dôchodok z 1. piliera.

2. pilier nie je založený na solidárnosti, ale práve na spravodlivosti. Koľko si nasporíte, toľko budete mať. Nikto nebude môcť tak kritizovať sociálne rodiny k ich poberaniu finančných prostriedkov zo Sociálnej poisťovne.

Citujem odborníka v súvislosti s výplatami dôchodkov. Vladimír Baláž, ekonóm Prognostického ústavu SAV (Sme 22.1.2015). 

“Má logiku zobrať sporiteľov z druhého piliera aj s ich peniazmi do Sociálnej poisťovne? Z politického hľadiska určite áno. Sociálna poisťovňa nič nesporí. Vyzbierané peniaze sa prerozdelia súčasným dôchodcom, čo je pred voľbami super. Ak prenesieme z 2. piliera do Sociálnej poisťovne sporiteľa vo veku 40 rokov so sľubom lepšieho dôchodku, splnenie sľubu o vyššom dôchodku si sporiteľ môže skontrolovať niekedy v roku 2040.”

Čo by vás mohlo zaujímať: