Čo všetko zahŕňa vedenie mzdovej agendy a ako ho riešiť?

Čo všetko zahŕňa vedenie mzdovej agendy a ako to riešiť?

Každý zamestnávateľ má zákonom stanovené povinnosti , ktoré musí dodržiavať. Nie je ich málo a nie sú ani tak jednoduché. Vyžadujú si čas a určitú odbornosť.

Okrem vedenia účtovníctva musí zamestnávateľ viesť aj mzdové účtovníctvo, ak má aspoň jedného zamestnanca.

Mzdová agenda slúži na výpočet miezd zamestnancov a prípravu príkazov na úhradu. Slúži však aj ako podklad pre odvody do sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne a dane.

Čo všetko zahŕňa mzdová agenda?

Mzdová agenda zamestnancov je pomerne komplexný celok. Zamestnávateľ alebo externá firma s ňou musí pracovať denno-denne, aby bolo všetko na čas a predišlo sa problémom a pokutám.

Všetko začína prípravou pracovnej zmluvy a prihlásením zamestnanca do všetkých príslušných orgánov. Patrí sem aj odhlásenie zamestnanca v prípade prepustenia alebo odchodu zo zamestnania.

Mzdová agenda slúži primárne na spracovanie miezd. Teda výpočet miezd pre zamestnancov a vytvorenie prevodných príkazov.

Pre splnenie všetkých zákonných povinností je tiež potrebné pravidelne vypracovávať mesačné výkazy a odoslať ich do sociálnej a zdravotnej poisťovne. Prehľad a hlásenie o zamestnancovi sa musí mesačne posielať aj na daňový úrad.

Ako riešiť vedenie mzdovej agendy?

Vedenie účtovníctva mzdovej agendy si môžete riešiť aj sami. Za správnosť však potom zodpovedáte vy. Musíte si dávať pozor na termíny, aby ste všetko stíhali na čas.

Ak sa rozhodnete ísť touto cestou, pripravte sa, že to zaberá čas. Čas a energiu, ktorú by ste v podnikaní mohli koncentrovať inde. Nehovoriac o tom, že sa legislatíva často mení, čo by ste museli sledovať.

Preto je možno lepším riešením mzdové účtovníctvo delegovať na profesionálnu firmu. Rovnako ako v prípade vedenia účtovníctva.

Zbavíte sa ťarchy a hlavne si budete istí, že je všetko urobené správne a v súlade so zákonom.  Zodpovedá za to externá firma.

Ušetríte aj na softvéri potrebnom na spracovanie miezd. Získate aj odborné poradenstvo s optimalizáciou mzdových nákladov.

V konečnom dôsledku teda ušetríte čas aj peniaze, ktoré môžete investovať inak.

 

Čo by vás mohlo zaujímať: