Sociálne

Odvody poistného do Sociálnej poistovne.