Čo treba zaplatiť v septembri 2014?

refinancovanie

Nový mesiac priniesol aj staré platby. Podnikatelia by nemali zabudnúť ani tento mesiac priznať a samozrejme aj zaplatiť povinné platby. Ich zoznam spolu s dátumom platby ponúkame v tomto článku. 

8. septembra

 • zaplatenie odvodu do príslušnej zdravotnej poisťovne za august 2014
 • zaplatenie odvodu do Sociálnej poisťovne za august 2014

16. septembra

 • odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov fyzických osôb
 • odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov právnických osôb
 • odvedenie zrazenej dane z príjmov právnických osôb vyberanej zrážkou
 • odvedenie zrazenej dane z príjmov fyzických osôb vyberanej zrážkou

25. septembra

 • splatnosť DPH za august 2014
 • podanie daňového priznania pre DPH za august 2014
 • podanie súhrnného výkazu za august 2014
 • podanie kontrolného výkazu DPH za august 2014
 • podanie daňového priznania za spotrebnú daň – zemný plyn, uhlie, elektrina, alkoholický nápoj (víno a medziprodukt, lieh, pivo), minerálny olej, tabak a tabakové výrobky
 • zaplatenie spotrebnej dane – zemný plyn, uhlie, elektrina, alkoholický nápoj (víno a medziprodukt, lieh, pivo), minerálny olej, tabak a tabakové výrobky

30. septembra

 • zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach
 • zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmu fyzických osôb
 • zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmu fyzických osôb
 • zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmu právnických osôb
 • zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmu právnických osôb
 • zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmu motorových vozidiel
 • zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmu motorových vozidiel
 • podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti
 • podanie daňového priznania pre daň z príjmu fyzických osôb za rok 2013
 • zaplatenie dane z príjmu fyzických osôb za rok 2013
 • povinnosť uzatvoriť evidenciu spotreby liehu

do 5 dní

 • odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti

 

Čo by vás mohlo zaujímať: