Pracovali ste v lete na dohodu?

Je jedno, či ste pracovali na dohodu na Slovensku alebo v zahraničí. Štát vám ponúka niekoľko výhod. Ak ste študentom strednej alebo vysokej školy, môžete ušetriť nielen na daniach ale aj na odvodoch do Sociálnej poisťovne.

Mnohé spoločnosti zamestnávajú najmä v letných mesiacoch brigádnikov na rôzne typy dohôd. Asi najviac je v tomto ročnom období využívaná forma dohody o brigádnickej práci študenta. Študenti si privyrábajú najmä pri prácach sezónneho, nárazového a pomocného charakteru. No zamestnávatelia však využívajú i dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti. Na trhu práce na dohody sa uplatňujú i dôchodcovia. A to najmä vtedy, ak zamestnávatelia zohľadnia okrem finančnej stránky aj iné kritériá. Ide najmä o skúsenosti, rozvahu, zodpovednosť a najmä časovú flexibilitu. Zamestnávatelia však zamestnávajú pracovníkov nielen na rôzne druhy dohôd, ale i na živnosť, či na základe pracovnej zmluvy na plný alebo skrátený úväzok.

Výška príjmu z dohody alebo z viacerých dohôd 

  • odvody do Sociálnej poisťovne

Sociálna poisťovňa pre výpočet výšky odvodov do fondov rozlišuje dva typy študentov:

– študentov do 18 rokov

– študentov nad 18 rokov

Študenti do 18 rokov môžu na dohodách zarobiť najviac 68 eur. Ak dodržia túto hranicu odvodového zvýhodnenie, z dosiahnutého príjmu neodvádzajú žiadne odvody. Ak je však príjem vyšší a hranicu prekročia, z čiastky nad 68 eur odvody do Sociálnej poisťovne platia.

Študenti nad 18 rokov môžu na dohodách zarobiť najviac 159 eur. Rovnako ako je to u študentov do 18 rokov aj študenti nad 18 rokov majú hranicu odvodového zvýhodnenia. Tá je však o niekoľko eur vyššia – 159 eur. Ani študenti nad 18 rokov neodvádzajú z  príjmu žiadne odvody, ak je ich príjem do 159 eur. Ak však zarobia viac, z čiastky nad 159 eur musia zaplatiť odvody do Sociálnej poisťovne.

  • daň z príjmu

Je dôležité, aký príjem ste dosiahli z dohody alebo z viacerých dohôd v priebehu celého kalendárneho roka, teda od 1. januára až do 31. decembra, nielen na účely výpočtu odvodov na poistenie ale i pre výpočet výšky dane z príjmu. Ak ste v priebehu roka 2014 dosiahli príjem vyšší ako 1.901,67 eura, máte povinnosť podať daňové priznanie pre daň z príjmu fyzických osôb.

Ak bol váš príjem v priebehu kalendárneho roka nižší ako 3.803,33 eura, určite sa vám oplatí daňové priznanie pre daň z príjmov fyzických osôb typu “A” podať, pretože vám štát vráti celú daň, ktorú ste v priebehu roka zaplatili preddavkovo.

Nemenej dôležité je i to, kde ste ako dohodár pracovali. Daňové priznanie v Slovenskej republike podávate aj v tom prípade, že ste nebrigádovali na území SR ale v zahraničí. Dôležité je, že ste rezidentom SR, teda, že sa viac ako 183 v priebehu kalendárneho roka zdržiavate na území Slovenska. V daňovom priznaní, ktoré budete za rok 2014 podávať v roku 2015 uvediete aj príjmy, ktoré ste dosiahli v zahraničí. Zároveň do daňového priznania pre daň z príjmu uvediete aj výdavky, teda odvody, ktoré ste zaplatili do poisťovní (aj tie, ktoré boli platené v zahraničí). A samozrejme daň, ktorú vám zamestnávateľ zrazil z príjmu.

Slovenská republika má s mnohými krajinami uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia. To znamená, že daň, ktorú ste zaplatili v zahraničí vám bude v daňovom priznaní buď započítaná, alebo príjmy budú vyňaté zo zdaniteľných príjmov (teda z príjmov, z ktorých sa bude následne vypočítavať daň).

Zmeny v pravidlách pre dohody po 1.7.2014 

– najdlhšie možno dohody uzatvárať na 12 mesiacov, resp. 365 kalendárnych dní,

– ak v spoločnosti pracovali zamestnanci na dohody už pred dňom 1. 7. 2014, ich dohody môžu trvaj najdlhšie do 30.6. 2015

– od 1.7.2014 sa odmena pri dohode o pracovnej činnosti a pri brigádnickej práci študenta vypláca najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola práca vykonaná

Čo by vás mohlo zaujímať: