Registrácia za platiteľa DPH: kedy daňový úrad zábezpeku nevyrubí

“Chceme sa zaregistrovať za platiteľa DPH. Budeme musieť zložiť štátu zábezpeku? A v akej výške?” Takéto otázky znejú často od podnikateľov v praxi, ktorí sa chcú či potrebujú stať platiteľmi DPH. Inými slovami: obávajú sa, že im pri registrácii daňový úrad vyrubí zábezpeku vo výške niekoľkých tisíc EUR. Existujú však aj situácie, kedy sa obávať nemusia.

Od októbra 2012 podnikatelia, ktorí žiadajú o registráciu za platiteľa DPH, skutočne skladajú zábezpeku. Na obdobie jedného roka, pričom nemajú nárok na úroky. Uvedené je súčasťou vládneho boja proti daňovým podvodom – rovnako ako napríklad súhlas daňového a colného úradu so založením novej eseročky či povinné mesačné zdaňovacie obdobie pre nových platiteľov DPH. S tou zábezpekou to však nie je až také zlé – neskladá sa totiž vo všetkých prípadoch.

Zábezpeku pri registrácii pre DPH je povinný zložiť:

  • podnikateľ, ktorý sám alebo prostredníctvom inej firmy, v ktorej je spoločníkom či štatutárom, dlží v čase podania žiadosti na DPH v sume 1 000 EUR a viac. Toto sa skúma aj v prípade, ak žiadosť podáva podnikateľ ako SZČO aj ako konateľ či spoločník spoločnosti, ktorá o registráciu žiada.
  • firma, ktorá v čase podania žiadosti o registráciu neuskutočňuje žiadnu ekonomickú činnosť, tj dodávky tovarov a služieb. Cieľom sú predovšetkým rôzne “biele” firmy, no môže ísť aj o firmy, ktoré sa na podnikanie ešte len pripravujú.

Takýmto firmám daňový úrad zábezpeku vyrubí.

Ak však ide napríklad o firmu, ktorá už nejaký čas podniká ako neplatiteľ DPH, táto nemusí mať obavy. Ak požiada o registráciu za platiteľa DPH, daňový úrad ju len vyzve na preukázanie ekonomickej činnosti – tj na predloženie faktúr, zmlúv, výpisov z účtov či iných dokladov napr. z účtovníctva. V prípade, ak bude ekonomická činnosť preukázaná, žiadosť o registráciu za platiteľa DPH bude schválená bez zloženia zábezpeky.

Rovnako nevyrubí daňový úrad zábezpeku pri inom type regsitrácie pre DPH: napr. pri registrácie v zmysle § 7 či § 7a zákona o DPH. Ide o akési “čiastočné” registrácie s užším rozsahom práv a povinností, v porovnaní s platiteľom DPH – o čosi podrobnejšie som ich popísal v článku o samozdanení.

Čo by vás mohlo zaujímať: