Viete o výhodách druhého piliera?

Druhý pilier sa otvára už o niekoľko dní. Neznamená to však len možnosť z neho vystúpiť, ale takisto aj vstúpiť. Jedinou podmienkou na vstup je, aby osoba, ktorá chce vstúpiť bola aspoň raz dôchodkovo poistená.

Medzi hlavné výhody druhého piliera patrí:

– rozloženie rizika – poberanie dôchodku z dvoch od seba nezávislých zdrojov, t. j. zo Sociálnej poisťovne aj zo životnej poisťovne
– osobné vlastníctvo úspor v druhom pilieri
– dedenie našetrených prostriedkov počas fázy sporenia, v prvom pilieri funguje princíp solidarity
– ak poberateľ doživotného dôchodku zomrie skôr, ako dostal 84 mesačných dávok, oprávnená osoba dedí zvyšok do 84 dávok
– možnosť výberu DSS a investičnej stratégie podľa individuálnych potrieb sporiteľa
– každý sporiteľ má možnosť prispievať na svoj účet v DSS aj formou dobrovoľných príspevkov, ktorými si môže znížiť základ dane
– postupné zvyšovanie odvodov do druhého piliera zo súčasných 4% na 6% do roku 2024
– zaujímavé zhodnocovanie úspor pri minimálnych poplatkoch
– ochrana pred nepriaznivým demografickým vývojom

To, či sa vám oplatí vstúpiť, vystúpiť alebo ostať v druhom pilieri závisí od viacerých faktorov, ako napríklad výška hrubej mzdy, počet rokov šetrenia v druhom pilieri, vek sporiteľa a podobne. Na toto rozhodnutie máme čas do 15. júna 2015, kedy sa druhý pilier znova uzavrie.

Čo by vás mohlo zaujímať: