Zmena výšky stravného a cestovných náhrad

Už čoskoro sa bude meniť výška cestovných náhrad a tiež minimálna výška stravného a stravných poukážok.

Cestovné náhrady a výška stravného sa mení podľa rastu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauráciách. V porovnaní s okolitými krajinami na Slovensku platia zamestnávatelia svojim zamestnancom na cestovných náhradách nadštandardnú sumu. V Poľsku platia zamestnávatelia zamestnancom za služobnú cestu v trvaní viac ako 18 hodín 7,17 eura a v Českej republike dostávajú zamestnanci ešte menej 5,80 eura.

Cestovné náhrady

Cestovné náhrady sú príspevok, ktorý poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi na stravu počas služobnej cesty.

  • ak je zamestnanec na pracovnej ceste minimálne 5 a maximálne 12 hodín, mal po starom nárok na cestovné náhrady vo výške 4,00 eurá, po novom to budú 4,20 eura,
  • ak je zamestnanec na pracovnej ceste minimálne 12 a maximálne 18 hodín, mal po starom nárok na cestovné náhrady 6,00 eur, po novom to bude 6,30 eura,
  • ak je zamestnanec na pracovnej ceste viac ako 18 hodín, mal po starom nárok na cestovné náhrady  vo výške 9,30 eura, po novom to bude 9,80 eura.

Príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnanca a stravné poukážky

Podľa § 152 ods. 3 Zákonníka práce je príspevok zamestnávateľa na stravu najmenej 55% z ceny jedla a najviac do sumy 55% stravného pri pracovnej ceste v trvaní 5-12 hodín. Nová maximálne daňovo uznateľná suma, ktorou prispieva zamestnávateľ zamestnancovi 2,31 eura. Nová minimálna hodnota stravnej poukážky (gastrolístka) podľa §152 ods. 4 Zákonníka práce bude 3,15 eura.

Kedy vstúpi novela zákona do platnosti?

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky nadobudne účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov. Pre posúdenie nároku zamestnanca na zvýšenú sumu stravného musí zamestnávateľ postupovať podľa § 8 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách, podľa ktorého upravená sumu náhrad stravného patrí zamestnancovi od prvého dňa nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola zmena uverejnená v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Čo by vás mohlo zaujímať: