Čo je životné poistenie a ako ho správne nastaviť? Poradíme vám!

Čo je životné poistenie a ako ho správne nastaviť? Poradíme vám!

Životné poistenie je vhodné si zaobstarať najmä v prípade, ak splácate hypotéku. V prípade vášho ochorenia, či dokonca úmrtia, vďaka nemu zabezpečíte sebe, ale aj svojej rodine, schopnosť splácať hypotéku aj naďalej.

Z toho vyplýva, že životné poistenie by mal mať najmä živiteľ rodiny. Ak sa však partneri podieľajú na splácaní záväzkov spoločne, o zriadení životného poistenia by mali určite uvažovať obaja.

Vyberte si typ životného poistenia

Životné poistenie je produkt, ktorý ponúkajú všetky komerčné poisťovne. A samozrejme, každá má iné ceny, podmienky poistenia, či pravidlá vyplácania poistného plnenia. Vo všeobecnosti však existujú štyri základné typy životného poistenia.

  1. Rizikové životné poistenie. Poistné, ktoré tu platíte, slúži výlučne na krytie rizika smrti, respektíve iných udalostí (choroby, úrazy a pod.), ktoré si necháte poistiť. Ak k žiadnej z týchto udalostí nedôjde, nedochádza ani k poistnému plneniu.
  2. Kapitálové životné poistenie. Časť poistného kryje riziká a druhá časť sa zhodnocuje úrokom garantovaným poisťovňou.
  3. Investičné životné poistenie. V tomto type poistenia takisto časť poistného kryje riziká. Avšak druhá časť sa investuje v podielových fondoch. Výhodou je lepšie zhodnotenie ako pri kapitálovom životnom poistení.
  4. Variabilné životné poistenie. Ide o rôzne kombinované formy životných poistiek. Najčastejšou je kombinácia investičného a kapitálového životného poistenia.

Pri uzatváraní životného poistenia by ste sa teda mali rozhodnúť, či má vaše poistenie slúžiť výlučne na krytie rizík alebo si chcete zároveň, v rámci poistenia, aj sporiť, či zhodnocovať finančné prostriedky.

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako vybrať životné poistenie, odporúčame si prečítať nasledovný článok. Po výbere vhodného typu produktu prichádza čas na zostavenie poistnej zmluvy, respektíve nastavenie životného poistenia.

Nastavte si životné poistenie správne

Dobrou správou je, že na správne nastavenie životného poistenia nebudete sami. Pomôže vám s tým buď finančný poradca, finančný sprostredkovateľ alebo zástupca životnej

poisťovne. Záleží od toho, kde sa rozhodnete životné poistenie zakúpiť.

Pri nastavovaní životného poistenia vás čaká niekoľko krokov.

Výber konkrétnej poisťovne. V prípade, že si pri výbere životného poistenia necháte poradiť od finančného poradcu, ten vám ponúkne viacero alternatív produktov od rôznych poisťovní. Za svoj čas si však účtuje hodinovú sadzbu.

Finančný sprostredkovateľ vám zas ponúkne len životné poistenia od poisťovní, s ktorými má zmluvu a jeho zárobkom je provízia z uzatvorenej zmluvy. Nevýhodou je, že váš výber je v tomto prípade obmedzený na niekoľko poisťovní, s ktorými má zmluvu.

V konečnom dôsledku teda nemusíte získať pre vás najvýhodnejšie životné poistenie. Možnosťou je tiež navštívenie konkrétnej pobočky poisťovne. V tomto prípade je výber na vás.

Voľba poistných rizík a výška poistného. Tu sa budete musieť rozhodnúť, aké riziká si chcete nechať poistiť. Okrem rizika úmrtia sú tu rôzne ťažké, aj ľahšie ochorenia, úrazy, invalidita, ale tiež napríklad dlhodobá PN-ka a podobne.

Pri výbere poistných rizík je vhodné pouvažovať aj nad prípadnými ochoreniami v rodine, či nad možnosťou úrazu v práci. Platí, že čím väčší rozsah poistenia, tým vyššie bude poistné. Výška poistného sa však odvíja aj od veku poistencov a ich aktuálneho zdravotného stavu. V niektorých poisťovniach je možné dostať aj zľavu z poistného.

A to napríklad  v prípade, že sa v jednej zmluve poistia dvaja ľudia alebo v prípade zaplatenia celej ročnej splátky poistného. Informujte sa teda aj o týchto možnostiach.

Poistná suma. Ide o sumu, ktorá vám bude vyplatená v prípade poistnej udalosti. Túto sumu si pri nastavovaní životného poistenia stanovujete (po porade so sprostredkovateľom poistenia) sami. Pouvažujte nad tým, koľko peňazí by ste vlastne potrebovali v prípade, že by sa zhoršil váš zdravotný stav, respektíve koľko peňazí by potrebovala vaša rodina v prípade vášho úmrtia.

Zdravotný dotazník. Pri uzatváraní poistenia budete musieť vyplniť zdravotný dotazník. V ňom je nutné pravdivo uviesť odpovede na otázky ohľadom vášho zdravotného stavu. V prípade, že máte nejaké diagnózy, poisťovňa bude vyžadovať lekársku správu od ošetrujúceho lekára. Ak by ste niektorú z diagnóz, či užívanie liekov zatajili, pri poistnej udalosti, respektíve vyplácaní poistnej sumy, môžete mať problém.

Pozor na zmluvné podmienky. Pri podpise zmluvy o životnom poistení si nezabudnite pozrieť, respektíve opýtať sa, aj na rôzne zmluvné podmienky. Každá poisťovňa má totiž inak nastavené spôsoby a termíny vyplácania poistného plnenia, iné čakacie lehoty, teda obdobie po podpise zmluvy, kedy nie ste krytý poistením, a podobne. O všetkých týchto podmienkach sa určite informujte.

Nastavenie životného poistenia je treba brať zodpovedne. Ide totiž spravidla o produkt, ktorý využívate roky a investujete doň nemalé finančné prostriedky. Preto by ste ho mali mať nastavené tak, aby plne vyhovovalo vašim potrebám.

Čo by vás mohlo zaujímať: