Poistenia od poisťovne Allianz SP

Poisťovňa Allianz SP poskytuje niekoľko druhov poistenia:

  1. Cestovné poistenie – poistenie liečebných nákladov, úrazu, batožiny a zodpovednosti za škodu
  2. Poistenie do hôr – poistenie nákladov na záchrannú horskú službu
  3. Activ – poistenie pre mladých. Zahŕňa ročné cestovné poistenie, poistenie osobných vecí a poistenie za škodu, denné odškodné po úraze a trvalé následky.
  4. Poistenie zodpovednosti -poistenie zodpovednosti zamestnanca pri výkone povolania.
  5. Poistenie podnikateľov –  poistenie malých podnikateľov – poistenie budov, hnuteľných vecí, prerušenia prevádzky, poistenie strojov a elektroniky, prepravy nákladu a zodpovednosti za škodu.
  6. Poistenie pre prípad odcudzenia auta – poistenie pri krádeži osobného automobilu.
  7. Poistenie nehnuteľnosti – poistenie domácnosti, zodpovednosti v domácnosti, poistenie budovy (rodinný dom, byt, nebytový priestor) a poistenie vedľajších stavieb.
  8. PZP – povinné zmluvné poistenie – poistenie sa vzťahuje na škody na zdraví a na náklady pri usmrtení. Škody vzniknuté poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou vecí. Účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov poistenia a ušlý zisk.
  9. Havarijné poistenie – poistenie pri havárii auta a jeho odcudzení.
  10. Poistenie skiel a vybraných rizík – kalkulačka na poistenie skla a vybraných rizík pri poistení auta.

Čo by vás mohlo zaujímať: