Životné a dôchodkové poistenie v Poisťovni Union

Poisťovňa Union má niekoľko druhov poistenia:

  1. Život plus – je to kapitálové životné poistenie pre prípad smrti alebo dožitia. Efektívne zhodnotenia Vašich vložených finančných prostriedkov.
  2. Mladosť – kapitálové poistenie mládeže. Poistenie deti a mládeže, so zabezpečením finančných prostriedkov na štart do života, alebo na štúdium.
  3. Penzia plus – dôchodkové sporenie pre prípad smrti alebo dožitia. Sporenie, ktorým zabezpečíte budúcnosť nielen sebe ale aj svojím blízkym.
  4. Poistenie ušlého zárobku pri PN – poistenie ušlého zárobku v dôsledku pracovnej neschopnosti, kryje rozdiel medzi Vaším príjmom a nemocenskou dávkou.

Čo by vás mohlo zaujímať: