Havarijné poistenie motorových vozidiel

Čerstvý majiteľ nového auta sa asi ťažko zmieri s predstavou, že by jeho “plechového miláčika” niekto alebo niečo poškodilo. Preto neváhajú platiť každý rok u drahších áut aj niekoľko desiatok tisíc korún za havarijné poistenie. Keď sa ich autu niečo stane, treba aj zavinením ich majiteľa, poisťovňa vzniknutú škodu uhradí. Pre čerstvé majiteľa áut sa preto poistka podľa zástupcov väčšiny oslovených poisťovní oplatí. “U bežných vozidiel nižšej a strednej triedy má poistenie určite zmysel do 5 až 6 rokov veku vozidla, u drahších áut sa oplatí aj pre staršie vozidlá.

Kým u nových vozidiel sa oplatí havarijné poistka, ktorá zabezpečuje komplexné krytie škôd (od nehody alebo živelnej udalosti cez vandalizmus až po odcudzenie), pre staršie autá je najvhodnejšie poistiť len takú kombináciu rizík, ktorú motorista vníma ako najpravdepodobnejšia. Ak je napríklad vozidlo zaparkované v garáži, alebo má dostatočné zabezpečenie proti odcudzeniu, možno zvoliť iba kombinácii poistenia proti živelným pohromám s poistením pre prípad havárie.

Výška poistného

U havarijného poistenia nie je cena hlavným hľadiskom pre posúdenie, dôležitejšia je kvalita poistenia. Tá sa odvíja od limitov plnenia, ktoré poisťovňa v prípade poistnej udalosti poskytne, kvality asistenčných služieb a rýchlosti likvidácie. Výška poistného nie je závislá len od typu vozidla, jeho obstarávacej ceny, ale ovplyvňuje ju aj mnoho ďalších faktorov.

  • typ a značka vozidla
  • obstarávacia cena vozidla
  • veku vozidla (čím staršie vozidlo, tým lacnejšie poistné)
  • zvolenej riziko poistenia (odcudzenie, havárie, živel, kompletná)
  • zvolená spoluúčasť (čím väčšia spoluúčasť, tým lacnejšie poistné)
  • bydliska majiteľa vozidla (región)
  • frekvencie platby
  • bezškodový priebeh predchádzajúceho poistenie

Kombinácia havarijného poistenia a povinného ručenia

Väčšina poisťovní, ktoré ponúkajú povinné ručenie, ponúka havarijné poistenie ako doplnok k poistenie zodpovednosti z prevádzky motorového vozidla za zvýhodnených podmienok. Je preto výhodné kupovať obe poistenia súčasne a zvážiť možnosť ich uzatvorenia u jednej poisťovne. Uzavretím havarijného poistenia spolu s povinným ručením získate nielen zľavu na toto poistenie, ale lepšie asistenčné služby a ďalšie výhody.

Varianty havarijného poistenia a rizík

Poisťovne ponúkajú u havarijného poistenia rôzne varianty poistenia rizík. Cena havarijného poistenia by nemala byť hlavným kritériom pre posúdenie poistenie. Zásadným kritériom je predovšetkým kvalita poistenie, kvalita asistenčných služieb a rýchlosť likvidácie. Výška poistného ovplyvňuje celý rad parametrov, akými sú napríklad cena vozidla, vek vozidla, miera spoluúčasti a úroveň zabezpečenia vozidla.

Poistné krytie

Poistné krytie je zmluvným záväzkom poisťovne, že poistenému vyplatí poistnú náhradu – sumu stanovenú ako poistné plnenie poisťovne za udalosť, ktorou bol v zmysle poistných podmienok postihnutý poistený, alebo poškodený.

Princíp havarijného poistenia

Havarijné poistenie funguje na systéme spoluúčasti. Takže ak človek spôsobí svojou činnosťou škodu na svojom vozidle, poisťovňa mu ju uhradí, ale bude po ňom požadovať určitú formu spoluúčasti. Ide buď o percentuálne sumu, alebo o absolútne danú sumu, ktorú musí zaplatiť majiteľ vozidla vždy. Takže pri menších nehodách treba nemusí ani krytia poisťovňou túto sumu prekročiť. Je teda nutné vždy s rozvahou a uvážlivo voliť možnosti spoluúčasti na havarijnom poistení, pretože nie vždy sa potom musí skutočné plnenie vôbec vyplatiť.

Čo by vás mohlo zaujímať: