Viete prečo uzatvoriť poistenie schopnosti splácať úver?

Ak máte v banke úver, či už bežný spotrebný, leasing, hypotéku alebo iný typ pôžičky, určite ste si predtým dobre premysleli, či budete vedieť všetky svoje záväzky splácať riadne a včas. Máte predsa dobrú prácu, ste zdravý, tak nie je problém s tým, aby ste mohli všetko splácať každý mesiac. Čo však v prípade, že ochoriete na dlhšiu dobu, alebo ak zamestnanie stratíte alebo sa Vám stane nejaký úraz?

Potom sa situácia už zhorší. Takémuto niečomu sa ani pri najlepšej vôli občas nedá predísť a riziká exukúcie a nesplatených dlhov stúpajú. Riešením v tomto prípade je poistenie schopnosti splácať úver. Ponúkajú ho všetky banky a poisťovne, leasingové spoločnosti a takto sa môžete ľahko zabezpečiť práve pre horšie životné situácie.

Poistenie splátok pôžičky je dnes už úplne bežné. Niektoré banky napríklad spotrebné úvery poskytujú len s takýmto poistením. Podľa druhu poistenia existuje viacero balíkov, tie základné stoja už niekoľko eur mesačne a naozaj sa oplatí ich mať. V tomto základnom poistení je riziko smrti či trvalej práceneschopnosti. V prípade smrti to znamená, že ak náhodou nebodaj zomriete, poisťovňa za Vás uhradí banke celý zvyšok úveru. V prípade trvalej práceneschopnosti, napríklad ak sa stanete invalidom, poisťovne uhrádzajú splátky individuálne a pravidelne, väčšinou raz za rok, posudzujú Váš stav. Ak sa nezlepší, splátky za Vás naďalej uhrádzajú, ak sa zlepší, prestanú. Väčšina poisťovní ale neuhrádza celé splátky, niektoré poplatky zostanú aj naďalej na Vašich pleciach. Zaujímavé je poistenie v rozšírenom súbore, ktorý zahŕňa aj stratu zamestnania. Avšak pozor, nesmie to byť z vlastnej viny. To isté platí aj pri úrazoch, že si ich nesmiete spôsobiť sami. Poisťovne tak predchádzajú evidentným prípadom samopoškodenia a hoci sa to nechce uveriť, niekedy sa nájdu aj také prípady. Úplne bežné je poistenie menších úverov, no treba myslieť aj na poistenie hypotekárneho úveru.

Keďže práve hypotéka je dlhodobý záväzok, jej poistenie by malo byť samozrejmé. Nie je vždy nutné, avšak banky ho berú ako veľmi dobré zaistenie úveru a má to teda aj vplyv na podmienky úveru. Poistenie hypotéky väčšinou prebieha už pri jej podpise. Nemýľte si to ale s poistením nehnuteľnosti, ktorú ste založili, to je pri hypotéke vždy povinné a vinkulácia ide samozrejme v prospech banky. Poistenie na širšie riziká, teda nielen smrť či trvalú invaliditu, stojí však nepomerne viac. Napríklad poistenie na stratu zamestnania môže výjsť aj na 10 Eur mesačne k úveru. Má to však ale výhodu, že ak by ste prišli o prácu, Vaše záväzky nebudú úplne stratené. Poistenie schopnosti splácať úver sa však v tomto prípade obmedzuje zväčša na maximálne 12 mesiacov, potom automaticky prechádzate na nižší balík poistenia a banke za Vás už poisťovňa splácať nič nebude. Tiež existujú aj ochranné lehoty. Napríklad v prípade smrti banka čaká mesiac, tri mesiace sú pri trvalej invalidite alebo strate zamestnania. V tomto období si musíte svoje záväzky plniť z vlastných zdrojov, až potom nastúpi riešenie cez poistenie schopnosti splácať úver. Niekoľko splátok pôžičky tak musíte vykryť tak či tak.

Niektorí ľudia si myslia, že ak majú životnú poistku, stačí to. Môže aj nemusí, záleží to nielen od toho, aký máte objem záväzkov, ale tiež aj od toho, na aké poistenie máte životnú poistku. Banky by boli najradšej, keby všetky úvery a pôžičky boli poistené. Poistenie hypotekárneho úveru môže byť výhodné už len z podstaty dlhodobých záväzkov. Ale tiež aj poistenie splátok pôžičky, ktorú Vám banka dala vo forme spotrebného úveru. Veľakrát takéto poistenie banky aj oceňujú, napríklad znížením úrokovej sadzby, odpustením poplatku za úverový účet alebo iným zaujímavým finančným benefitom. Ako sme spomenuli, poistiť sa dá na rôzne situácie, vždy si dôkladne a detailne naštudujte, čoho sa poistka týka a za akých podmienok. Napríklad aj pri PN existuje určitá doba, ktorú musíte zvládnuť sami do doby, kedy to začne poisťovňu zaujímať. Nie vždy býva najlacnejšie poistenie schopnosti splácať úver aj najvýhodnejšie. Dôkladne si porovnajte viac ponúk najmä aj ak ide i poistenie hypotéky, pretože tu nie je na mieste žiadne riziko a utrpieť by ste tým mohli najviac Vy alebo Vaša rodina.

Čo by vás mohlo zaujímať: