Prečo si poistiť mobilný telefón a svoje faktúry

Poistenie mobilného telefónu a poistenie faktúr je veľmi dobrým nástorjom, ako uchrániť svoju peňaženku pri odcudzení alebo strate telefónu. Ak sa Vám už niekedy stalo, že Vám niekto ukradol mobil a potom ste sa museli báť o svoj účet, kým ste dokázali zablokovať SIM kartu, tak týmto problémom už môže byť koniec. Výhody tohto poistenia sa ukážu práve v takejto kritickej situácii.

Prečo vôbec poisťovať mobilný telefón a úhradu faktúr? Ak si myslíte, že Vám sa nikdy nemôže stať taká náhoda, že by Vám mobil ukradli a vzápätí z neho prevolali niekoľko stoviek minút, než by ste stihli u operátora zablokovať SIM kartu, mýlite sa. Tento omyl Vás môže stáť aj niekoľko stoviek, v horšom prípade aj niekoľko tisíc Eur. Rovnako sa môže tiež stať, že prídete nečakane o prácu a v záplave účtov nebudete vedieť napríklad zaplatiť za Vašu faktúru na mobilný telefón. Čo potom robiť? Riešenie prináša produkt poistenia mobilného telefónu alebo poistenia faktúr.

Poistenie faktúr

Poistiť si zaplatenie faktúry pre rôzne prípady sa dá zväčša priamo u operátorov, ale ide to aj v niektorých poisťovniach. Uzatvoriť poistenie je veľmi jednoduché a nemusíte na to ani nikoho osobne navštevovať, v prípade mobilných operátorov postačuje napríklad aj zaslanie SMSky na špeciálne číslo v určenom tvare. Poistenie kryje niektoré poistné udalosti:

 • strata zamestnania
 • pracovná neschopnosť
 • dočasná alebo trvalá invalidita
 • smrť

Pokiaľ niektorá z týchto udalostí nastane, poistenie faktúr pokryje v prípade uznania poistnej udalosti a jej krytia zväčša nárok vo výške 6 mesiacov uhrádzania faktúr v priemernej výške, aká bola pred tým, ako poistná udalosť nastala. Toto uhrádzanie môže byť buď postupné počas doby až do pol roka, alebo jednorázové, zväčša sa ale výška nemení. Konkrétne podmienky sú vždy dojednané v poistnej zmluve a závisia aj od výšky faktúr. Od toho závisí aj výška poistenia, avšak bežne sa dá poistiť už za jedno Euro mesačne.

Poistenie mobilného telefónu

Ani krádež alebo strata mobilného telefónu Vás už nemusia zastihnúť nepripravených. Taktiež sa poistenie mobilného telefónu týka aj toho, keď sa Vám mobil nečakane pokazí. Poistiť si môžete nový telefón a to zväčša až do 9 mesiacov od jeho kúpy, pričom podľa výšky hodnoty telefónu sa stanovuje aj poistná suma a maximálne poistné krytie.

 • v poistení máte pokrytie nezáručnej opravy
 • neobmedzený počet krytých poistných udalostí
 • poisťuje sa krádež aj vydanie novej SIM karty
 • poistenie zahŕňa aj ochranu pred zneužitím SIM karty do určitej výšky

Toto poistenie Vám teda prinesie istotu, ak Vám mobil ukradnú, taktiež ak sa pokazí, rozbije alebo nastane iná nečaká udalosť, ktorá Vám znemožní jeho používanie. Nezanedbateľnou výhodou je aj poistenie a krytie opráv, na ktoré sa záruka nevzťahuje a tak si môžete užívať pokoj aj v prípadoch, kedy by ste sa inak museli obávať, či náhodou nebude potrebné zaplatiť opravu telefónu z vlastného vrecka. Suma poistenia je rôzna, väčšinou od 2 do 6 Eur mesačne. Náklady, ktoré vznikli so zneužitím telefónu a SIM karty, čiže ak napríklad zlodej prevolal veľké množstvo peňazí a minút, boli tiež týmto poistením hradené do určitej sumy, dojednanej v poistnej zmluve.

Výhody a prečo sa poistiť

 • medzi najväčšie dôvody, prečo sa poistiť, patrí jednoznačne možnosť krádeže
 • výhodou je, že v prípade odcudzenia telefónu máte poistenú aj SIM kartu
 • ak nebudete môcť splácať účty kvôli problémom so zdravím alebo prácou, poisťovňa ich vykryje za Vás
 • pokiaľ sa prihodí poškodenie, ktoré nekryje záruka, poisťovňa kryje náklady na opravu

Čo by vás mohlo zaujímať: