Viete ako poistiť svoj balík a list?

Ak posielate list alebo balík, určite sa občas zamyslíte nad tým, čo by sa stalo, keby sa nebodaj stratil alebo jeho obsah znehodnotil. Riešením je poistiť sa. Viete, ako poistiť svoj balík a list tak, aby poistenie splnilo svoj účel? A ako postupovať pri takomto poistení? Odpoveďou nech Vám je tento náš článok zameraný na posielanie balíkov a listov u nás.

Poistenie balíka je veľmi dobré pre prípad, že posielate niekomu nejaký tovar alebo niečo, čo sa dá ohodnotiť a oceniť. V takom prípade, ak by sa balík stratil, nie je problém, aby Vám poisťovňa preplatila príslušnú poistnú sumu. Bežne sa poisťujú listy a balíky do výšky 500 Eur pri posielaní v rámci tuzemského styku, čiže pre na Slovensko. Pre tých, čo posielajú takéto zásielky do zahraničia, čiže pre svet, platia poistné limity a tarify podľa cieľovej krajiny a presné údaje sa dozviete napríklad na Slovenskej pošte. Poistenie balíka stojí zhruba od 8 Eur do 115 Eur, to záleží na tom, ako ťažký balík posielate, ktorou triedou a kam. Kým teda poslať balík čo váži 1kg na Slovensko stojí 8 Eur, ak pošlete 15 kilový balík niekam do Latinskej Ameriky, na poistenie dáte 115 Eur. Treba si tiež zvážiť, na akú sumu budeme balík poisťovať. Sú určité maximálne hodnoty, avšak predmet, ktorý je v balíku, by nemal byť cenný viac ako je limit, lebo by ste mohli škodovať. Ak naopak zvolíte vyššiu kategóriu poistenia, tak sa môže stať, že zaplatíte zbytočne veľa.

Kedy to tam príde?

Lehota prepravy balíka je druhou triedou tretí pracovný deň po podaní, prvou triedou, čo je samozrejme drahšia preprava aj poistenie, je v cieli na druhý pracovný deň, odkedy ste ho na pošte podali. To platí pre Slovensko. Ak posielate balík do zahraničia, bude to trvať určite dlhšie, nezriedka aj niekoľko týždňov. Doma môžete posielať balík bežným spôsobom s hmotnosťou maximálne 10kg. Aspoň jedna plocha balíka musí mať rozmer 20cm  x 15cm, balík je možné podávať v uzatvorenom obale alebo bez obalu, pričom obal môže byť aj použitý, ak z neho boli odstránené pôvodné adresné údaje a všetky nálepky a pásky. Ak má Váš balík viac ako 3kg, je potrebné ho pevne zviazať. Takto zabalený balík prineste na poštu, vyplňte poštovú sprievodku. Balík môžete nechať na pošte aj priamo poistiť, čo však musíte zaznačiť do príslušného okienka. Toto isté platí takmer aj pre podanie balíka do zahraničia. V prípade však, že balík posielate na dobierku, priložte aj vyplnený medzinárodný dobierkový kupón CN 29ter a vyplnené tlačivo CN 29bis. Ak posielate balík do krajiny mimo Európskej únie, vyplňte aj colné vyhlásenie CN 23, ktoré je tiež súčasťou poštovej sprievodky.

Môžete poistiť aj listovú zásielku

Okrem balíkov existujú aj klasické listové zásielky, ktoré sa dajú poistiť tiež. Prvým typom je klasická zásielka pre domáci poštový trh, ktorá môže byť poistená až do výšky 500 Eur. Tiež sa dá posielať 1. triedou, kedy dorazí k adresátovi nasledujúci pracovný deň po dni podania alebo lacnejšou 2. triedou s lehotou na druhý pracovný deň. Maximálna hmotnosť listu je 2kg a tu máme pre Vás aj zaujímavý tip využiteľný najmä u nás doma. Ak totiž posielate niečo, čo by malo mať do 2kg, tak je lacnejšie a rýchlejšie to poslať ako klasickú zásielku než ako balík. Rozmery zásielky sú minimálne 15cm x 20cm, maximálne 30cm krát 40cm. Poistenú zásielku môžete poslať iba v špeciálnej plastovej obálke, ktorú kúpite na každej pošte. Výška poistenia je závislá na tom, čo posielate a jej hodnota sa zapisuje do sprievodného listu zásielky a na podací lístok. Tiež hodnotu poistenia treba spolu s odosielateľom a adresátom zaznačiť priamo na plastovú obálku. Priamo na plastovú obálku vyznačte aj poznámky vzťahujúce sa na distribúciu, napríklad  ak posielate zásielku 1. triedou a chcete, aby sa váš list dostal k adresátovi už v nasledujúci pracovný deň. Poistenú zásielku odovzdajte pri priehradke na pošte, takúto zásielku nie je možné podať vložením do poštovej schránky.

A na koľko Vás takýto špás vyjde? Najlacnejšie podanie 2. triedou pri zásielke do 50g stojí presne 1,45 Eur. Naopak najdrahšie poistenie pri 2 kilovom liste a prvou triedou je 3,5 Eura. Ako teda vidno, nejde o žiadne horibilné sumy, pokiaľ naozaj chcete mať istotu, že sa nič nestane tomu, čo posielate. Pri podaní zásielky typu svet, čiže do zahraničia, majte na pamäti, že podobne ako pri poistení balíka, aj tu pošta vyžaduje určité formality. Na vyznačenom mieste obálky v ktorej je zásielka, vypíšte adresu prijímateľa, odosielateľa a výšku poistenia, pričom výšku poistenia zaokrúhlite na celé eurá a sumu uveďte číslom aj slovom. To stačí po slovensky. Ak chcete poslať zásielku prvou triedou, už je nutné ju označiť slovo 1. Classe. Ak vaša poistená zásielka podlieha colnému konaniu, pripojte k nemu colné vyhlásenie CN 22 alebo CN 22. Tieto tlačivá sú k dispozícii na každej pošte. Podobne ako pri balíku, poistenú zásielku nie je možné poslať inak ako osobným podaním priamo na pošte pri priehrade. Výška poistného do cudziny sa odvíja podľa toho, či posielate zásielku do Česka, do krajín EÚ alebo mimo priestor Európskeho spoločenstva. Samozrejme platí, že čím ďalej, tým drahšie.

Čo by vás mohlo zaujímať: