Viete ako si vybrať poistenie pre svoje dieťa? Poradíme vám

Vybrať poistenie pre dieťa od kolísky až k maturite? Je taká možnosť? Ponúkajú nám to poisťovne? Poradíme vám, čo je dôležité pre dieťa, ako mu nadstaviť poistné krytie na prevenciu pred úrazom či chorobou.Tento článok môže byť prínosom hlavne pre mladých rodičov, ktorí si práve rodinu zakladajú, ako aj rodičom, ktorí dieťa majú a ešte ho nestihli poistiť. Pri narodení dieťaťa už v samotnej nemocnici prichádzame k situácií, že natrafíme skôr na nervóznejšieho sprostredkovateľa ako na hrdého otecka. Áno, stretla som sa s tým, ale stoja vôbec o to rodičia v danom momente? Asi ani nie. No ani jedna poisťovňa nepoisťuje od prvého dňa novorodenca. Sám lekár odporúča po 28 dňoch po narodení dieťaťa. Približne to vychádza mesiac na rozmyslenie si, čo pre dieťa bude vhodné. Pri pokračovaní životného cyklu dieťaťa, rodič nie je schopný ustrážiť všetky jeho poranenia, či nehody, ktoré sa môžu prihodiť v danom momente, či sekunde. Vážnejšie úrazy a ťažké ochorenia detí sú tým najväčším rizikom. V takom prípade sú rodičia často nútení obmedziť svoje pracovné aktivity a venovať sa potomkom. Výsledkom je negatívny dopad na rodinný rozpočet. A presne pre tieto prípady je vhodné deti poistiť. Svojim ratolestiam môžeme uzavrieť samotnú úrazovú poistku, alebo v rámci iného poistenia, napríklad už spomínaného kapitálového či investičného, kompletné poistenie. Podľa poisťovní majú ľudia záujem o obidve varianty. Všetky detské poistenia sú väčšinou kapitálovými – kombinácia sporenia s úrazovým poistením.

Výhody detských poistiek

 • Rodičia takto môžu pripraviť svojím ratolestiam finančnú rezervu do dospelosti. Poistenie je kombináciou rizikovej zložky a sporenia.
 • Peniaze zo sporiacej zložky sú pravidelne zhodnocované. Výnos môže byť garantovaný po celú dobu trvania poistného vzťahu.
 • V mnohých prípadoch poistka kryje aj úrazy a dlhodobejšie ochorenia detí. V prípade úmrtia rodičov preberá platenie poistného na seba sama poisťovňa.

Každý rodič pri tomto výbere ide na istotu, teda prvoradá ochrana a samozrejme zhodnotenie našetrených peňazí. Niektorí z nás uprednostnia práve investičnú formu, kde môžu sami ovplyvňovať, akým spôsobom sú peniaze v sporiacej zložke investované. Vyberajú si z ponuky investičných programov, ktoré sa odlišujú potenciálnym výnosom a rizikovosťou. Poisťovne za posledný rok vyšli už aj s možnosťou investičného poistenia s investovaním do garantovaných fondov, čo predstavuje takmer nulovú rizikovosť.

Ochrana dieťaťa

 • Čím viac pripoistení zvolíme, tým je poistenie drahšie.
 • Poisťovať dieťa na všetky možné riziká nemá veľký zmysel. Zvlášť ak má dieťa len pár dní.
 • Pri rizikových častiach poistenia by rodičia naopak mali pamätať na závažné choroby a úrazy.
 • Nezabudnite si dôkladne preštudovať poistné podmienky pred uzavretím zmluvy alebo sa aspoň poradiť s odborníkom.
 • Nepoisťujte svoje dieťa v pôrodnici.
 • Zabrániť tomu, aby sa deťom nestal žiadny úraz, rodičia nemôžu. Môžu však pri svojich ratolestiach finančne pokryť riziko.

Najobľúbenejšie produkty na trhu

Allianz – Farbička je kapitálové životné poistenie pre deti. Vložené finančné prostriedky určené na šetrenie sa každoročne zhodnocujú garantovaným úrokom a podielmi na prebytku. Nahromadené finančné prostriedky má dieťa k dispozícii už po dosiahnutí 18-teho roku života. Maximálne však do 25-teho roku, kedy automaticky končí poistné obdobie. V prípade, že sa rozhodne študovať na univerzite, podnikať, alebo sa zosobášiť, aktuálna hodnota poistenia, ktorú má k dispozícii, sa zvýši o ďalších 5%. Rodičia majú možnosť platiť poistné bežne alebo jednorazovo. Bezplatná Baby karta zahŕňa poistenie liečebných nákladov v zahraničí a poistenie trvalých následkov úrazu s celoročnou platnosťou až do dovŕšenia 15. roku dieťaťa. Poistenie Farbička ponúka nasledujúce pripoistenia.

 • Trvalé následky úrazu s progresiu a bez progresie.
 • Smrť následkom úrazu.
 • Denné odškodné počas liečenia úrazu.
 • Denné odškodné počas pobytu v nemocnici v dôsledku úrazu.
 • Poistenie kritických chorôb.
 • Zodpovednosť za škodu.
 • Oslobodenie od platenia poistného v prípade zdravotného hendikepu.
 • Doktor.
 • Poistenie denného odškodného za pobyt v nemocnici z dôvodu choroby dieťaťa.

ČSOB poisťovňa – Vario Junior navyše oproti štandardným zvyklostiam na slovenskom poistnom trhu, nárok na oslobodenie od platenia vzniká aj v prípade vážneho ochorenia poisteného dospelého.

 • Produkt je určený pre deti od 2 týždňov do 13 rokov.
 • Smrť – poistenie úmrtia s dvojnásobným plnením pri dopravnej nehode.
 • Oslobodenie od platenia poistenia v prípade smrti, alebo invalidity, alebo aj v prípade vážnej choroby poistného dospelého.
 • Pripoistenie vážnych chorôb.
 • Trvalé následky úrazu – s progresívnym plnením až 500 percent s dvojnásobným plnením.
 • Denné odškodné.
 • Hospitalizácia následkom úrazu – dvojnásobné plnenie pri hospitalizácií na JIS alebo ARO.
 • Dvojnásobné plnenie za liečenie úrazu dieťaťa už od prvého dňa liečenia.

Basler – OptimalInvest junior je ďalšia možnosť poistenia pre vaše dieťa. Základnou výhodou je napríklad Prevzatie zmluvy. Hneď ako sa stane vaše dieťa plnoletým, môže si prevziať InvestRing junior na seba poistník (platiteľ poistného). Čo mu v budúcnosti prinesie výhody celoživotného investičného životného poistenia. Základné benefity pre porovnanie s inými produktmi sú napríklad.

 • Výnosy si môžete zabezpečiť prostredníctvom renomovaných medzinárodných investičných fondov. 
 • Zhodnotenie majetku nemusí byť príliš nákladné: už od 20 EUR mesačne.
 • Možnosť zvoliť si garantované plnenie pri dožití.
 • Možnosť zvoliť si dĺžku poistnej doby krytia pre prípad úmrtia.

Metlife Amslico – poistenie Kamarát  je možné uzavrieť na 15 alebo 20 rokov. Ďalšou možnosťou je uzavrieť poistenie do 100 rokov veku poisteného dieťaťa. Poistné krytie sa vzťahuje pre prípad smrti alebo dožitia spojené s investičným fondom, pričom umožňuje aj čisto garantované zhodnotenie prostriedkov. Podmienkou je umiestnenie 100% poistného do garantovaného fondu. Jednotlivé benefity poistenia Kamarát.

 • Bonus v závislosti od výšky zaplateného poistného.
 • Možnosť vkladať a vyberať špeciálne poistné.
 • Variabilnú škálu pripoistení.
 • Automatické zvyšovanie poistného s ohľadom na infláciu prostredníctvom dynamizácie.
 • Atraktívnu investičnú časť.

Uniqa – Vital Život Baby – Vďaka VitalŽivot Baby zabezpečíte štart do dospelosti, kvalitnú poistnú ochranu počas nezbedných detských čias a BONUS – za maturitu s vyznamenaním odmení poisťovňa vaše dieťa od 300 do 1 000 €. Poistenie je určené deťom od prvého mesiaca života až do 15. roku veku dieťaťa, s minimálnou poistnou dobou 10 rokov a maximálnou 25 rokov. Jednotlivé poistné benefity sú nasledovné.

 • Sirotský dôchodok až do výšky 450 € / 1 mesiac.
 • Oslobodenie od platenia poistného v prípade diagnostikovania kritickej choroby.
 • Kvalitná poistná ochrana v čase detských hier.
 • Príspevok na prvé bývanie.
 • Výbava prvej domácnosti.
 • Prvé auto.
 • Kvalitné vzdelanie (VŠ, jazykové kurzy..) – odmena za maturitu s vyznamenaním.
 • Vlastná firma.
 • Istota výplaty poistnej sumy aj s podielom na zisku (kapitálové ŽP) pre vek dieťaťa, ktorý si určí rodič.
 • Bezpečné sporenie s ochranou pred infláciou (indexácia).

Kooperativa – príjemný život tento produkt ponúka možnosť ochrany pred jednotlivými poistnými rizikami, s ktorými sa  môže vaše dieťa stretnúť počas vášho života. Zároveň, ako aj v ostaných poiťovniach, súčasťou mesačnej platby je aj sporiaca časť. Veľkou výhodou je, že nemusíte čakať na plnenie až do konca poistnej doby, ale si môžete poistnú sumu vybrať už po 6-tich rokoch. Zároveň máte možnosť výberu zo širokej škály pripoistení. Deti do veku 14 rokov môžu mať dojednané pripoistenia za detské sadzby, ktoré platia do 24 roku života dieťaťa. Na konci každého 6-ročného cyklu má poistený nasledujúce možností.

 • Vybrať poistnú sumu a ukončiť poistnú zmluvu.
 • Vybrať poistnú sumu a pokračovať v platení poistného pre ďalší 6-ročný cyklus, resp. ďalšie 6-ročné cykly.
 • Pokračovať v platení poistného na ďalší 6-ročný cyklus bez výberu poistnej sumy, pričom táto časť bude oslobodená od platenia a bude sa zhodnocovať.
 • Nepokračovať v platení poistného na ďalší 6-ročný cyklus bez výberu poistnej sumy, pričom táto časť bude oslobodená od platenia a bude sa zhodnocovať.

Najväčším úspechom a radosťou v našom živote sú deti, ktoré sú pre nás tým najcennejším. Každý rodič chce, aby jeho dieťa bolo zdravé, malo krásne detstvo, kvalitné vzdelanie a úspešný štart do dospelého života. Čo je najlepšie pre vaše dieťa musíte vedieť v prvom rade vy. No netreba nič nechať na náhodu. Zaistite im bezpečné detstvo a určitú výšku finančných prostriedkov pre štart či rozvoj ich života.

Čo by vás mohlo zaujímať: