Poistite svoju cestu do hôr

V Tatrách či v Alpách je naozaj krásne v každom ročnom období. Každý turista však vie, že vždy sa môže stať aj niečo neočakávané, kedy sa môže zraniť a nebude sa vedieť bez pomoci horskej služby alebo záchranárov dostať do bezpečia. Tieto záchranné akcie však niečo stoja a ich zaplatenie je na bremenách každého turistu. Samozrejme, ak nemá poistenie do hôr.

Horské poistenie je určené pre všetkých, ktorým turistika nie je cudzia a zároveň vedia, že v horách sa môže aj najmenšie zranenie premeniť na hotové peklo. Veď čo už len napríklad taký vyvrtnutý členok, ako sa sami dostanete napríklad z výšky cez 2.000 metrov nad morom dole do najbližšej civilizácie? Navyše, ak je to zopár hodín bežnou chôdzou? Horská záchranná služba, v skratke HZS, napríklad u nás na Slovensku nepracuje zadarmo a už dávno nie je hradená z bežného zdravotného poistenia. Je potrebné pripoistenie do hôr.

Ide o komerčný produkt, ktorý ponúkajú mnohé naše poisťovne. Nevzťahuje sa ale len na turistiku u nás doma, existujú aj vybrané produkty, určené na poistenie do Álp alebo všeobecne do zahraničia. Jedná sa väčšinou o úrazový typ poistenia a poistná zmluva kryje rôzne udalosti, ktoré sa môžu pri turistike prihodiť. Pozor ale na detaily produktu, lebo nie každý typ športu či turistiky je v bežnom a základnom poistení zahrnutý. Každopádne, nemalo by sa Vám už stať, že Vás účet za záchrannú akciu bude stáť aj niekoľko tisíc alebo desiatok tisíc Eur.

Poistenie na Slovensku

Čo sa týka poistenia doma, tak sa dajú poistiť náklady na HZS. Toto poistenie nákladov na zásah Horskej záchrannej služby platí na území Slovenskej republiky, konkrétne v horských oblastiach, kde pôsobí horská služba. Medzi tieto oblasti patria Belianske Tatry, Malá Fatra, Nízke Tatry, Pieniny, Stredné Beskydy, Slovenský raj, Veľká Fatra, Vysoké Tatry a Západné Tatry. Poistiť sa môžu občania SR ale aj turisti zo zahraničia. V rámci poistnej zmluvy ohľadom nákladov na činnosť HZS sú zahrnuté poistné krytia na pátranie po nezvestnej osobe v horskej oblasti v pôsobnosti Horskej záchrannej služby, vyslobodzovanie zachraňovanej osoby, preprava zachraňovanej osoby po zemi alebo letecky do bezpečia a v prípade smrti aj preprava telesných pozostatkov.

Toto poistenie sa dá uzatvoriť dlhodobo alebo krátkodobo. Ak máte cestovné poistenie pre SR, tak ho uzatvárate väčšinou na rok. Pri takomto selektívnom poistení na hory môžete poistku uzavrieť aj na deň, prípadne na vybrané dni a je to veľmi flexibilná možnosť ako si poistiť prípadné vykrytie finančných nárokov na záchrannú akciu. Navyše je možné takéto poistenie už bežne uzatvoriť aj SMSkou odoslaním SMS v špeciálnom tvare na konkrétne číslo, podľa toho, v akej poisťovni sa poisťujete. Výnimkou už nie je ani poistenie cez internet, čiže online formou. Dokladom o poistení je potom potvrdenie vydané poisťovňou a zároveň potvrdenie o zaplatení.

Poistenie v zahraničí

Poistenie liečebných nákladov v zahraničí a taktiež horské poistenie môžu byť v rámci komplexného cestovného poistenia, ale je možné si ho dojednať aj individuálne. Pokiaľ si zvolíte komplexné cestovné poistenie, máte v ňom poistenie liečebných nákladov, asistenčné služby, poistenie batožiny, poistenie zodpovednosti za škodu, úrazové poistenie a poistenie nákladov na technickú pomoc pri záchrannej akcii v horách. Samostatne je možné uzavrieť takmer každé z týchto druhov rôznych pripoistení a poistení a tak si zvoliť len to krytie udalostí, ktoré podľa Vás sú najpravdepodobnejšie, že by Vás mohli počas cesty postretnúť.

Pripoistenie do hôr

Ak ste napríklad horolezec, potrebujete si pripoistiť k liečebným nákladom aj rizikové športy, teda činnosti, na ktoré sa už bežné poistenie na hory nevzťahuje. Taktiež pokiaľ sa plánujete lyžovať či snowboardovať mimo vyznačených trás alebo pokiaľ budete absolvovať iné adrenalínové športy, musíte pamätať, že pre tieto činnosti existuje zvláštne rizikové úrazové pripoistenie a za to sa platí viac ako za bežnú poistku.

Taktiež nezabudnite na pripoistenie batožiny a športového náradia, pretože za zničenú výstroj či napríklad fotoaparát nedostanete od poisťovne žiadnu refundáciu, pokiaľ tieto predmety a osobné vlastníctvo neboli poistené zvlášť. Poistku je možné uzatvoriť tiež len na určité časové obdobie alebo prípadne aj niektoré dni a môžete ho uzavrieť aj len pre seba alebo aj pre iných členov Vašej rodiny.

Rôzne balíky poistenia

Existujú rôzne balíky poistenia a pripoistenia do hôr, ktoré si môžete nakombinovať alebo zvoliť tak, aby odpovedali Vášmu profilu a dovolenke či ceste, ktorú plánujete absolvovať.

  • V základnom je väčšinou obsiahnuté poistenie nákladov na záchranné akcie ak ste turista a pohybujete sa v chodeckom teréne prípadne po značkovaných trasách.
  • V rozšírenom je aj poistenie mimo značkovaných chodníkov, v horolezeckom teréne a tiež sú tu kryté zimné športy mimo vyznačených lyžiarskych či snowboardových tratí.
  • No a v komplexnom balíku horského poistenia môžu byť kryté aj také rizikové a adrenalínové činnosti ako sú speleológia v jaskynnom prostredí, skialpinizmus a iné rizikové činnosti.

Poistenie do hôr online

Poistenie je možné uzavrieť už aj online a stáva platným momentom zaplatenia poistného z Vašej strany, nie však skôr, ako je začiatok poistenia uvedený priamo v zmluve. Nie je teda dôležité, kedy peniaze prídu na náš účet, ale moment, kedy ste dali príkaz na úhradu poistného. Zároveň  ale poistné musí byť uhradené najneskôr deň pred začiatkom platnosti poistenia. Po splnení týchto podmienok je poistenie do hôr uzavreté online plnohodnotným poistením, ktoré plní svoju funkciu a zmysel.

Čo by vás mohlo zaujímať: