Ako uzavrieť úrazové poistenie pre deti a dospelých

Bežne človek nepremýšľa nad tým, čo sa mu môže stať, ak sa zraní alebo si spôsobí nejaký úraz. Obvykle aj Vy si určite nelámete hlavu nad takýmito situáciami, ale tie sa občas prihodia a pre tieto možnosti je dobré sa poistiť. Takáto poistka dokáže vyriešiť veľa problémov či už pri dočasnej alebo trvalej práceneschopnosti, no najmä v prípade, že ste v zahraničí, vyriešiť najmä finančné následky liečenia.

No nielen to. Úrazové poistenie pre deti a dospelých má veľmi široké využitie, pretože ho môžete využiť nielen pri trvalých následkoch či smrti, ale aj pre denné odškodné počas pobytu v nemocnici alebo počas nevyhnutého času stráveného liečením. Takáto finančná pomoc môže prísť veľakrát vhod.

Je ich dosť…

Úrazové poistenie u nás poskytuje veľa poisťovní, napríklad Allianz, Kooperativa, Union, Axa a iné. Toto poistenie zahŕňa poistenie trvalých následkov úrazu, poistenie smrti následkom úrazu, rodinné úrazové poistenie, neživotné poistenie rôznych nákladov na liečbu úrazov a rôzne iné typy poistení, ktoré sa spájajú práve s touto životnou situáciou. Do bežného poistenia nespadajú niektoré špeciálne poistenia, napríklad poistenie rizikových športov – rafting, horolezectvo, extrémne zimné či letné športy a podobne. Naopak, poistenie zamestnanca alebo študenta pri absolventskej praxi spadá do úrazového poistenia, avšak nie všetky poisťovne ho ponúkajú už v základnom balíčku. Základný balíček pamätá len na bežné riziká a situácie a ponúka poistnú ochranu pre trvalé telesné poškodenie následkom úrazu, denné odškodné za dobu nevyhnutného liečenia úrazu, denné odškodné vymenovaných drobných úrazov, dennú dávku pre prípad pobytu v nemocnici v dôsledku úrazu a rieši smrť následkom úrazu.

Poistenie aj online?

Niektoré poisťovne ponúkajú aj online úrazové poistenie, medzi nimi napríklad Union. Toto poistenie sa dá dojednať pre dospelých samostatne, deti samostatne ale aj v rámci rodiny, čo je výhodnejšie. Je možné si vybrať niektorý z ponúkaných balíkov alebo si vybrať len niektoré druhy poistenia. Pre deti je zvlášť poistenie, ktoré kryje trvalé následky úrazu s progresiou, smrť v dôsledku úrazu a tiež kompenzáciu za čas nevyhnutný na liečenie úrazu. Obvykle sa dá toto online poistenie dojednať na všetky bežné udalosti a krytia, ako sú trvalé následky úrazu, trvalé následky úrazu s progresiou 450, smrť v dôsledku úrazu, denné odškodné počas hospitalizácie v dôsledku úrazu, náhrada za čas nevyhnutný na liečenie úrazu a podobne. Toto poistenie môže byť krátkodobé alebo dlhodobé, krátkodobé je zväčša pri lehote do 30 dní, dlhodobé spravidla na 12 mesiacov. Podľa poistného krytia sa dá poistiť len na území Slovenska, alebo aj v zahraničí. Tiež sa dá dojednať poistenie zamestnanca pri výkone jeho práce alebo absolventa školy pri absolventskej praxi. Práve na takéto typy poistenia sa dá dojednáť krátkodobé poistenie na určitý čas.

Rizikové športy a ostatné

Pre poistenie rizikových športov – rafting, horolezectvo, skialpinizmus a podobne, tiež môže slúžiť krátkodobé úrazové poistenie. Poznáme ho v prípadoch našej krajiny aj ako poistenie na hory, ktoré je často využívané. Toto poistenie sa platí na určité obdobie a sadzba býva niekoľko Eur denne. Neživotné poistenie poisťuje napríklad poistenie liečebných nákladov v zahraničí alebo iné majetkové neživotné ujmy, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku úrazu alebo náhleho zhoršenia zdravotného stavu. Taktiež si môžete poistiť pobyt v nemocnici a získať odškodné za čas strávený liečením. Úrazové poistenie slúži na to, aby poisťovňa najmä v prípade ťažkých zdravotných komplikácii poskytla klientovi finančnú úhradu a náhradu za tento spôsobený stav. Ak poistený zomrie na následky úrazu, poisťovňa vyplatí pozostalým celú poistnú sumu. Ak nastane úraz, ktoré následkom budú trvalé zdravotné následky, poisťovňa vyplatí podľa úrazu príslušné percento z poistnej sumy podľa druhu a stavu úrazu.

Taktiež poisťovňa kryje napríklad hospitalizáciu v zahraničí, ale napríklad aj odškodné za nevyhnutný pobyt v nemocnici u nás na Slovensku. Za každý deň tejto hospitalizácie z dôvodu liečenia následkov úrazu sa vypláca dohodnutá suma denného odškodného pri pobyte v nemocnici. Zdravie Vám to síce možno tak rýchlo nevráti, je to ale akési bolestné. Toto sa však vypláca maximálne rok. Pokiaľ nemusíte ísť do nemocnice, ale musíte sa liečiť viac ako 14 dní, aj tu máte nárok odškodného za každý deň liečenia. Niektoré poisťovne navyše ponúkajú dvojnásobné plnenie v prípade úrazu napríklad pri automobilovej nehode alebo iných situáciach. Úrazové poistenie sa dá dojednať aj zvlášť pre deti a mládež, vtedy zahŕňa len určité situácie a krytie, napríklad kompenzáciu za čas nevyhnutného liečenia úrazu, krytie trvalých následkov úrazu, ale tiež samozrejme v prípade úmrtia a vtedy poisťovňa vypláca celú o poistnú sumu. Nechceme samozrejme nič z toho privolávať, ale úrazové poistenie pre deti a dospelých za niekoľko desiatok Eur ročne určite stojí, pretože Vám aj Vašim blízkym môže pomôcť v pravý čas.

Čo by vás mohlo zaujímať: