Viete ako a kde zabezpečiť alebo poistiť váš úver?

Zabezpečenie úveru v bankách alebo v poisťovniach, ktorú ponuku je lepšie si vybrať? “Dvakrát meraj a jedenkrát rež”, platí aj pri zabezpečení alebo poistení úveru.

Poistenie úveru

Len málo bánk na Slovensku vyžaduje povinne od svojich klientov poistenie úveru. Napriek tomu sa veľa ľudí rozhodne dobrovoľne ochrániť pred neočakávanými udalosťami a svoje úvery si poistia. Je výhodnejšie využiť služby bánk, tzv. zabezpečenie v banke alebo sa obrátiť priamo na poisťovňu?

Poistenie/zabezpečenie v banke

Bankopoistenie žiadateľ o úver uzatvára s bankou, resp. zmluvnou poisťovňou danej banky. Jeho výhodou je zníženie úrokovej sadzby na úvere. V tomto prípade nižšia sadzba automaticky neznamená aj lacnejší úver. V niektorých bankách sa v prípade dojednania poistenia automaticky navýši úver o určité percento a tým pádom klient platí úroky aj z hodnoty poistenia. V konečnom dôsledku to znamená vyššiu preplatenosť hypotéky. Banky túto formu poistenia poskytujú vo forme balíkov, tým pádom sme pri výbere vhodného poistenia obmedzený. Klient pri vstupe do poistenia nevypĺňa zdravotný dotazník, ale podpisuje len čestné prehlásenie, ktoré si však málokto prečíta do konca. Na to nadväzuje aj množstvo výluk, kedy poisťovňa neplní. Za najväčšiu nevýhodu je považované to, že poistenie platí iba počas splácania úveru v danej banke. Pri refinancovaní úveru do inej banky je potrebné uzatvárať nové poistenie. Problém môže nastať, ak sa klientovi medzitým zhorší zdravotný stav a v novej banke ho odmietnu poistiť.

Poistenie/zabezpečenie v poisťovni

Najväčšou výhodou tohto typu poistenia je široký výber produktov a poisťovní na trhu. Klient nie je obmedzovaný ponukou balíkov, ale vie si vybrať o aké pripoistenia a poistné sumy má záujem, samozrejmosťou sú aj zmeny na zmluve s meniacou sa situáciou klienta. Základom týchto zmlúv by malo byť poistenie smrti a trvalej invalidity minimálne vo výške úveru, taktiež je dôležité pripoistenie kritických chorôb.

Poistenie úveru je dôležitou súčasťou pri financovaní bývania. Pred podpísaním úveru je preto vhodné si urobiť prehľad a dať si vypracovať viacero ponúk, či už v banke alebo v poisťovni. Taktiež je dobré porovnať aké poistné krytie a výluky nám jednotlivé poisťovne ponúkajú. Určite sa poraďte s odborníkom vo vašom okolí ak by to bolo na vás veľa informácií. Nie je to na škodu.

Príklad úveru so splatnosťou 30 rokov :

Výška úveru 60 000 € + poistenie 1800 € počas 5-ročnej fixácie – úroková sadzba 1,69% – fixácia 5 rokov – splátka 218,96 € zostatok na konci fixácie 53 546,25 €

Výška úveru 60 000 € (bez poistenia v banke) – úroková sadzba 2,19% – fixácia 5 rokov – splátka 227,52 € zostatok na konci fixácie 52 524,02 €

Rozdiel 1022,23 €

Čo by vás mohlo zaujímať: