Viete o dynamizácií v životnom poistení?

Dynamizácia, dynamika, indexácia, čo všetky tieto pojmy znamenajú? Aké sú jej výhody a nevýhody?

Dynamizácia

Alebo aj dynamika, či indexácia v životnom poistení znamená každoročné zvyšovanie poistných súm o určité percento. So zvyšovaním poistného krytia sa samozrejme zvyšuje aj poistné. Väčšina poisťovní na slovenskom trhu ponúka dynamizáciu o 3% alebo 5%.

Príklad

Klient uzatvorí životné poistenie v roku 2015, poistná suma je 30 000 eur a platí poistné 20 eur mesačne. Na zmluve má nastavenú dynamizáciu o 3%, to znamená že poistné aj poistná suma sa mu každoročne zvýšia o 3%. Po 10 rokoch bude platiť 26,09 € mesačne a bude poistený na sumu 39 143,20 €. Vďaka dynamizácii zostane reálna hodnota poistenia zachovaná. Ak by si klient dynamizáciu na zmluve nedojednal, vplyvom inflácie (približne 3%) by sa reálna hodnota poistenia znížila na hodnotu 23 000 eur.

Príklad indexácie v oblasti dôchodkov

V roku 1989 bola priemerná výška dôchodku 47 eur, dnes je to 399 eur. Za zvyšovanie dôchodkov vďačíme valorizácii (indexácii).Valorizácia nám slúži na zachovanie skutočnej hodnoty dôchodkov, ktorá sa nám vplyvom inflácie znižuje.

Výhody

  • zachovanie reálnej hodnoty poistenia
  • ochrana pred infláciou
  • zvyšovanie poistných súm bez dodatočného skúmania zdravotného stavu

Nevýhody

  • zvyšovanie poistného

Životné poistenie sa uzatvára na dlhú dobu, zvyčajne niekoľko desiatok rokov. Aj keď dynamizácia nie je povinná, je vhodné túto možnosť pri vstupe do poistenia zvážiť.

Čo by vás mohlo zaujímať: