Viete o podpoistení vašej nehnuteľnosti?

Viac ako 80% nehnuteľností na Slovensku je podpoistených. Čo je podpoistenie? Kedy vzniká a aké sú jeho následky? Ako stanoviť správnu poistnú sumu?

O podpoistení sa hovorí ako o najväčšej hrozbe slovenských nehnuteľností. Ide o stav, kedy je v zmluve stanovená nižšia poistná suma ako je hodnota nehnuteľnosti. Najčastejšie vzniká na starších zmluvách, ktoré neboli dlhší čas kontrolované a aktualizované.

To môže byť problém, keďže ceny nehnuteľností stále rastú. Ďalším dôvodom podpoistenia je snaha klienta ušetriť na poistnom. Taktiež môže vzniknúť pri čerpaní hypotéky. Banka požaduje, aby bola zakladaná nehnuteľnosť poistená minimálne do výšky úveru a nie na skutočnú hodnotu podľa znaleckého posudku.

Príklad

Klient má dom v hodnote 200 000 eur. Keďže chcel ušetriť na poistnom, v zmluve má nastavenú poistnú sumu 100 000 eur. To znamená, že dom je podpoistený o 50% (100 000/200 000=50%). Pri búrke klientovi strhlo strechu. Znalec z poisťovne odhadol škodu na 20 000 eur. V dôsledku podpoistenia o 50% poisťovňa vyplatí len polovicu, teda 10 000 eur.

Dôležité je vedieť ako stanoviť správnu výšku poistnej sumy. Spôsob výpočtu sa líši od typu nehnuteľnosti. Pri byte sa poistná suma stanovuje na základe trhovej ceny, t. j. za akú sumu vieme kúpiť porovnateľný byt v danej lokalite. Pri domoch vychádzame z východiskovej hodnoty. To znamená z reálnych nákladov na výstavbu nového domu podobného rozsahu a kvality.

Väčšina poisťovní na slovenskom trhu v súčasnosti neumožňuje stanovenie poistnej sumy klientom, ale určujú si ju samy na základe veľkosti a lokality, kde sa daná nehnuteľnosť nachádza. Ďalšou možnosťou ako si ochrániť majetok je využitie indexácie, kedy každoročne narastá poistná suma o určité percento.

Čo by vás mohlo zaujímať: