Sú poistné podmienky písané pre bežného človeka?

Správna odpoveď na túto otázku je podmienená finančnou gramotnosťou toho, kto zmluvu podpisuje.Pre bežného človeka sú zrozumiteľné veci práve tie, ktoré sú jemu najjednoduchšie vysvetlené alebo sa stále opakujúce. Aj jazyk je pre nás najľahší práve ten, ktorý najčastejšie používame napr. materinský. Tak isto to platí aj pri poistných podmienkach. Čím sú poistné podmienky nepredvídateľnejšie a neurčitejšie, tým lepšie musí byť ošetrený poistný vzťah. Preto poistné zmluvy vyzerajú, ako by boli písané jazykom iného kmeňa. Jazykom, ktorý bežný človek v každodennom živote nepoužíva.

V skratke povedané, že poistná zmluva je dvojstranný akt, ktorý má chrániť nielen bežného človeka, ale aj poisťovňu. Ochrana pred poistnými podvodmi či neoprávneným plneniam. Pre pochopenie poistných podmienok je potrebné mať istú mieru právnej a finančnej gramotnosti. A tiež skúsenosť s finančnými produktmi. Podobne to funguje aj pri športe nestačí mať len talent, ale je potrebné aj pravidelne trénovať.

Finančná gramotnosť

Negramotný klient do žiadnych vzťahov vstupovať nebude. Nechápe, na čo by ten finančný produkt potreboval. Neprofesionálny, teda bežný spotrebiteľ v porovnaní s finančnou inštitúciu bude vždy v nerovnováhe. Poisťovne či iní poskytovatelia finančných služieb majú v tomto postavení vždy navrch. Ich odborná zdatnosť v oblastiach, v ktorých podnikajú, je neporovnateľná s priemernými schopnosťami bežného spotrebiteľa. Je jasné, že to vytvára priestor na zneužitie postavenia. Je jasné, že spotrebiteľ je tým zraniteľnejším prvkom v reťazci.

Nikdy nezabúdajte, že poisťovne si vytvárajú od právnikov poistné zmluvy na objednávku. Niečo musí byť zo zákona, v inom majú poisťovne voľnú ruku. Je to len ochrana poisťovne pred konečným spotrebiteľom. Ale tiež netreba zabudnúť, že pri podpisovaní je potrebné obe strany. Priemerne finančne gramotný spotrebiteľ by mal vedieť dopredu si vydiskutovať podmienky s poisťovňou. Prax je však taká, že drvivá väčšina ľudí zmluvy nečíta a už vôbec nie všeobecné poistné podmienky.

  • Vhodný produkt musí spĺňať Vaše predpoklady, zámery, predstavy a investičný horizont.
  • Musí Vám to byť profesionálne vysvetlené odborníkom. (poistné podmienky)
  • Pri podpise sa podpisujú obe strany.
  • Podpísanie formulárov, kde bol dostatočne spotrebiteľ poučený o predmete zmluvy.

Ochrana klienta príklad

Agent zastupujúci poisťovňu a spotrebiteľ, ktorý má predstavu, že sa práve pre prípad nejakej poistnej udalosti neobmedzene poistil, a potom v momente, keď sa riziko naplní, je veľmi prekvapený, že práve ten jeho prípad je z poistenia vylúčený, respektíve, že poisťovňa mu preplatí sotva desatinu z toho, čo si myslel.

Klient chce byť chránený tak akosi prirodzene, on chce tomu aj rozumieť, ale nechce byť zahrnutý stovkami papierov. Toho sa zľakne, po chvíľke rezignuje, berie to automaticky, že to tak má byť, akurát sa spýta, kde to má podpísať, a tým sa tak trocha vylúči zo svojej možnej budúcej ochrany. Protistrana má totiž doklad o tom, že klient podmienkam porozumel.

  • Je dôležité komunikovať so svojim finančným sprostredkovateľom.
  • Dôkladne sa pýtať a porozumieť zmluve.
  • Vyťažiť najviac ako sa dá, ide o Vaše zmluvné podmienky.
  • Vyberajte si čestné praktiky už overených finančných inštitúcií.

Na záver

V tomto článku som Vám chcela naznačiť na čo si dať pozor a čoho sa vyvarovať. Dnes v tom množstve produktov sa nájde hocičo. Ako aj nekalé a agresívne praktiky nebankových subjektov. No vždy je dobré vyhľadať vo svojom okolí odborníka, či sprostredkovateľa, ktorý je dostatočne gramotný na vysvetlenie práve poistných podmienok. Komunikácia je najdôležitejšia vec, pretože to je spôsob ako sa dajú vysvetliť jednotlivé podmienky klientovi. Každopádne bez finančného spotrebiteľa by nejestvoval finančný trh. Ale finančný spotrebiteľ by mal byť pre vlastné dobro aspoň priemerne finančne vzdelaný.

Čo by vás mohlo zaujímať: