Rovnaké poistenie pre všetkých – unisex poistenie bude drahšie pre ženy

V tomto článku Vám chceme priblížiť, ako sa zmenili ceny životného poistenia mužov a žien. Od nového roku  malo prísť k postupnej zmene sadzieb poistného v našich finančných inštitúciách. Čo Európska únia dala príkazom, podľa článku 21 a 23 Charty ľudských práv Európskej únie. Podstatou je abstrahovať od akejkoľvek diskriminácie na základe pohlavia.

Najprv vo všeobecnosti

Smernica prikazuje finančným inštitúciám, ktoré sa starajú o peniaze svojich klientov, aby so zverenými prostriedkami narábali obozretne, pri ich správe zohľadňovali čo najviac možných rizík a nakladali s nimi hospodárne. Inštitúcie môžu kryť iba náhodné udalosti, teda také, pri ktorých nie je istota, kedy a či vôbec nastanú. Riziko sa tak musí oceňovať prostredníctvom všetkých dostupných faktorov. Ak budú konať inak, nastáva konflikt. Bez ohľadu na to či ide o muža alebo ženu.

Muž verzus žena

Jednotné ceny spôsobili výrazné zvýšenie poistného mužom pri poistení na dožitie, ženám pre prípad smrti a mladým ženám pri poistení motorových vozidiel.

  • mužom (vo veku 65 rokov) sa znížilo plnenie z poistenia na dožitie o 5%, možno i viac,
  • ženám (vo veku 40 rokov) sa zvýšilo poistné pri životnom rizikovom poistení približne o 30% alebo viac,
  • mladým ženám (vo veku 20 rokov) poistné za poistenie motorových vozidiel vzrástlo o 11% alebo viac.

Nie je známe, ako ktorá poisťovňa poistenia prekalkuluje. Nebude to jednoduchý priemer cien, lebo životné poistenie využívajú viac muži. Odhady hovoria, že bežné životné poistenia pre ženy zdražejú o 30 až 40% a niektoré riziká až o 100%. Mužov sa zmeny cien poistenia dotknú v malej miere a niektoré riziká pre nich mierne zlacnejú.

Stále si musíme položiť otázku. Myslíte si, že muž je v životnom poistení rizikovejší ako samotná žena? Ak sa pozrieme do štatistík je pravdou, že muž sa dožíva nižšieho veku. Ale vieme, že štatistiky sú všeobecné. No stále je tvrdenie, proti tvrdeniu či je jednotné poistenie výhodné pre klienta. Verím, že muž dodržujúci tú správnu životosprávu, športovec a pracujúci v nestresujúcom prostredí, má určite vyššiu šancu sa dožitia ako žena, ktorá fajčí, pije alkohol, či holduje rýchlemu občerstveniu.

Aby sme to dobre chápali, pohlavie je iba jedno z viacerých kritérií pri stanovení sadzby Vášho poistenia. K ďalším faktorom určujúcim poistné je zdravotný stav, životný štýl, rodinná anamnéza, vek, ako sociálno-ekonomický indikátor niekedy i miesto bydliska. No a vždy pri výbere týchto rizík je samozrejme čiastka, na ktorú sa Vy ceníte a môžete si v konečnom dôsledku dovoliť. Všetci dobre vieme, že nie sme všetci rovnakí, každý jeden sa od druhého niečím odlišujeme. Muž verzus žena bez akejkoľvek debaty.

Podrobný prehľad jednotlivých produktov a ich dátum zmeny, pri zohľadnení nových sadzieb unisexu :

Amslico Nové sadzby
Metlife Dôchodok Od 1.12.2012
Life Od 1.12.2012
Allianz SP Nové sadzby
Všetky produkty Od 15.12.2012
Deutscher Ring/Basler Nové sadzby
Optimal Invest Od 14.12.2012
Optimal Invest Junior Od 14.12.2012
Easy Invest Od 14.12.2012
Úrazové poistenie (unisex) Od 14.12.2012
ČSOB poisťovňa Nové sadzby
Vario Od 7.12.2012
Vario Junior Od 7.12.2012
ING poisťovňa Nové sadzby
Všetky produkty Od 21.12.2012
Generali Slovensko poisťovňa Nové sadzby
Všetky produkty Od 1.3.2013 *
Wustenrot poisťovňa Nové sadzby
Všetky produkty Od 1.3.2013 *
UNIQA poisťovňa Nové sadzby
Istota Profit (pre ženy výhodnejšie) Od 7.12.2012
Flexi Dividenda (pre mužov výhodnejšie) Od 7.12.2012

Zdroj Business Education

*pravdepodobný termín nadobudnutia slovenskej legislatívy

Niektoré poisťovne, ako vidíme, zareagovali v skoršom čase a prispôsobili ceny už od nového roka. Iné čakajú do posledného dňa našej legislatívy. Legislatíva a zákony sa v konečnom dôsledku dodržať musia.

Čo by vás mohlo zaujímať: