Viete o pripoistení kritických chorôb?

Viete ako nastaviť poistnú sumu? Aká je cena za poistné krytie? Na čo všetko sa dá poistiť? A kedy sa poistiť?Štatistiky nám začínajú ukazovať, že prísť k vážnejšiemu úrazu je v súčasnosti menej
pravdepodobné, než ochorieť na jednu zo závažných civilizačných chorôb. Je to v strave alebo v prostredí v ktorom žijeme? Každý z nás to musí najlepšie posúdiť sám. Kritické choroby sa vyskytujú, čo raz viac a viac, medzi nami ľudmi. Medzi najznámejšie z nich patrí rakovina a srdcový infarkt. Ich zoznam je však podstatne dlhší. V prípade jednej poisťovne sa počet diagnóz môže blížiť k číslu sedemdesiat. Áno, aj na vykrytie finančných následkov takejto situácie sa dá poistiť.

Štatisticky každý tretí muž a každá štvrtá žena čelia vážnej diagnóze. Slovensko sa navyše radí medzi krajiny s najvyšším počtom úmrtí v dôsledku vážnych ochorení. Ide o choroby spojené s vysokým krvným tlakom, cholesterolom, cukrovkou a fajčením. Na civilizačné choroby u nás ročne zomrú tisícky ľudí. Srdcovocievne ochorenia majú u nás na „svedomí“ tri z piatich úmrtí.

Podstatou poistenia kritických (civilizačných, vážnych) ochorení je zabezpečiť financie na liečbu a výdavky spojené s následkami choroby. Ide o prípad, keď :

  • Človek stráca príjem,
  • liečba je automaticky spojená s práceneschopnosťou,
  • a zároveň sú súčasťou liečebného procesu drahé lieky.

Poistné plnenie nastáva v prípade diagnózy jednej z chorôb, ktoré sú predmetom poistenia. Choroby sú presne definované vo všeobecných poistných podmienkach, pričom definície sú rozdielne – v jednej poisťovni je úzko a v druhej širšie vymedzená. To je dôvod, prečo je skutočne nevyhnutné oboznámiť sa s poistným krytím ešte pred uzavretím zmluvy.

Ako nastaviť poistnú sumu

Ak nastane kritická choroba automaticky vzniká poistná udalosť. Je potrená :

  • operácia,
  • liečba,
  • regenerácia.

Poistná suma by tak mala pokrývať náklady na liečbu a zároveň aj nahrádzať príjem zo
zamestnania, keďže liečba je spojená s práceneschopnosťou. V posledných mesiacoch napríklad prebehli v médiách správy o prudkom zdražení liekov na leukémiu. Ide o lieky, ktoré nemajú náhradu. Liečebný cyklus môže vyjsť na 3 000 až 14 000 eur, pričom liečba podľa niektorých lekárov nezaručuje vyliečenie, iba predlžovanie života. Náklady sa teda môžu násobiť. Ak neuvažujeme nad zahraničnými cenami.

Výška poistnej sumy môže byť podnetom na vstupnú lekársku prehliadku. Poisťovne totiž od určitej výšky požadujú viac vstupných informácií a navyše nielen od klienta, ale aj lekára.

Určiť si správnu poistnú sumu je síce veľmi dôležité, no zároveň nesmierne náročné. V zahraničí sa poisťuje na úrovni 100-tísic eur.

Cena za poistné krytie

Cena poistenia sa odvíja od veku, rozsahu poistených diagnóz i trvania poistnej ochrany. Pre osemnásťročných sa cena konkrétnej poistky začína pri 0,02 % z poistného krytia na mesiac pri desaťročnom krytí desiatich chorôb. Pri poistení trvajúcom do 65. roku života sa cena zvýši na 0,07 %. V prípade poistenia 22 diagnóz by mesačná cena bola 0,08 % z poistného krytia. So zvyšujúcim sa vekom sa poistenie zdražuje. Päťdesiatročného klienta vyjde napríklad krytie 22 diagnóz mesačne na 0,3 % z výšky poistného krytia. Keďže ide o poistenie, ktoré kryje náhodu, nemožno jednoznačne povedať, kedy je najvhodnejší čas na poistenie.

Na čo všetko sa dá poistiť

Kompletný zoznam je dostupný na webových stránkach väčšiny poisťovní. Neplatí pritom, že čím viac diagnóz poistenie kryje, tým je lepšie. Kým jedna poisťovňa za poistnú udalosť považuje diagnózu rakoviny v rôznych štádiách, iná poisťovňa presne špecifikuje štádium   rakoviny.

Kedy sa poistiť

Pri uzatvorení poistenia je potrebné vyplniť zdravotný dotazník. Na základe neho poisťovňa poistenie akceptuje alebo nie. Pripoistenia kritických chorôb navyše podliehajú čakacej lehote v dĺžke šiestich mesiacov. Ide o čas, kedy by aj pri diagnostikovaní choroby nenastalo poistné plnenie a poisťovňa by vrátila zaplatené poistné.

Výhody pripoistenia

  • Možnosť pokrytia bežných nákladov na liečenie.
  • Úhrada za nadštandardnú lekársku starostlivosť a kvalitnejšiu liečbu.
  • Náhrada za výpadok príjmu pre chorobu, resp. operáciu.

Čo by vás mohlo zaujímať: