SEPA platby

Základné informácie pre Vás o platbách v mene euro v rámci krajín Európskeho spoločenstva SEPA.Vedeli ste, že od 1. februára 2014 sa všetky domáce a cezhraničné platby v mene euro v rámci krajín Európskeho spoločenstva stanú SEPA platbami.

SEPA

SEPA (Single Euro Payments Area – jednotná oblasť platieb v eurách) predstavuje priestor, v ktorom majú spotrebitelia, podniky a iné hospodárske subjekty možnosť realizovať a prijímať platby v eurách. Jedná sa o realizáciu a prijímanie platieb nielen v rámci jednej krajiny, ale aj medzi jednotlivými krajinami patriacimi do SEPA priestoru za rovnakých podmienok, práv a povinností. Vyplýva to z európskej legislatívy, ktorá je záväzná pre všetkých účastníkov platobného styku, či už pre banky alebo ich klientov.

Zmena na IBAN účet

Zmení sa formát čísla účtu, ktorý používate pri zadávaní platobných príkazov teraz v rámci SR, na medzinárodný formát IBAN napríklad SK88 0200 1234 5612 3456 7890 a BIC swiftový kód banky v tvare napríklad SUBASKBX (iba v prípade platieb mimo SR). Táto zmena používania formátu čísla účtu nastane 1. februára 2014.

Fyzické osoby spotrebitelia budú môcť zadávať číslo účtu príjemcu pri prevodoch v starom formáte až do 1. februára 2016 pre všetky platby v rámci SR. Konverziu čísla účtu do IBAN formátu vám v tomto období zabezpečíme automaticky. Dvojročné prechodné obdobie vám poskytne dostatok času na zmenu bez stresov.

Výhody zavedenia

  • Z jedného platobného účtu budete môcť realizovať úhrady a inkasá kdekoľvek v rámci SEPA krajín rovnako jednoducho, rýchlo, komfortne, bezpečne a za rovnaký poplatok ako v prípade domácich platieb (napríklad zaplatiť ubytovanie v zahraničí).
  • Na všetky platby v eurách vám postačí už len jeden účet a jedna platobná karta.
  • Platby do zahraničia realizujete teraz rýchlejšie, keďže finančné prostriedky musia byť pripísané na účte príjemcu maximálne do nasledujúceho dňa rovnako ako domáce platby

SEPA krajiny

Euromenové krajiny v EÚ Rakúsko, Taliansko, Belgicko, Luxembursko, Cyprus, Malta, Estónsko, Holandsko, Fínsko, Portugalsko, Francúzsko, Slovinsko, Nemecko, Slovensko, Grécko, Španielsko, Írsko, Lotyšsko

Ne-euromenové krajiny EÚ Bulharsko, Česká republika, Poľsko, Dánsko, Rumunsko, Chorvátsko, Švédsko, Maďarsko, Spojené kráľovstvo, Litva

Krajiny EHP mimo EÚ Island, Nórsko, Lichtenštajnsko

Krajiny mimo EHP Monako, Švajčiarsko

Klienti zavedením SEPA získajú rýchlejší prevod finančných prostriedkov nielen v rámci domáceho, ale aj cezhraničného platobného styku.

Čo by vás mohlo zaujímať: