Zmeny v stavebnom sporení

stavebné sporenie

Novela zákona o stavebnom sporení je opäť o krok bližšie k účinnosti. Návrh rezortu financií v stredu schválila vláda na svojom zasadnutí. Ministerstvo financií SR (MF SR) po konštruktívnej diskusii so stavebnými sporiteľňami zapracovalo do novely viacero zmien.

Poskytnutie štátnej podpory by malo byť vždy účelové. Nové zmluvy už preto nebudú obsahovať inštitút tzv. priateľských sporiteľov. To znamená, že po novom sa bude poskytnutie štátnej prémie viazať na podmienku, že sa prostriedky získané stavebným sporením použijú výlučne na stavebné účely.

Novela počíta aj so zvýšením adresnosti štátnej podpory stavebného sporenia formou určitého sociálneho zamerania tejto podpory. Plnoleté osoby, tak budú mať nárok na štátnu prémiu iba v prípade, ak ich priemerný mesačný zdaniteľný príjem je najviac 1,3 násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve.

Toto sa bude týkať všetkých plnoletých stavebných sporiteľov vrátane tých, ktorí už majú uzatvorené zmluvy o stavebnom sporení. Neplnoletým osobám bude štátna prémia vyplácaná tak ako tomu bolo doposiaľ.

Efektívnosť štátnej podpory stavebného sporenia

Opatrením, ktorým MF SR sleduje zvýšenie efektívnosti štátnej podpory stavebného sporenia, je vylúčenie nároku na štátnu prémiu počas čerpania a splácania medziúveru. Toto opatrenie bude zároveň viesť sporiteľov, ktorí si uzatvoria zmluvu o stavebnom sporení k zodpovednému zadlžovaniu sa, pretože budú viac motivovaní k dlhodobému sporeniu, ktoré je podporované štátnou prémiou.

Po nasporení požadovanej sumy majú možnosť získať aj zvýhodnený stavebný úver. Zmena sa bude vzťahovať až na nové zmluvy o medziúvere uzatvorené od 1. januára 2019.

„Našou snahou je  urobiť z produktu, ktorý má takmer 20 rokov produkt, ktorý viac zodpovedá dnešnej dobe. Pre mňa je dôležité že sme dosiahli konsenzus. Novela prinesie vyššiu adresnosť, efektívnosť a účelovosť a samozrejme aj vyššiu mieru zodpovednosti“,

uviedol po rokovaní vlády podpredseda vlády a minister financií Peter Kažimír.

Ďalším opatrením na zvýšenie efektívnosti stavebného sporenia je osobitné limitovanie nároku na štátnu prémiu v prvom roku sporenia. Ak stavebný sporiteľ uzatvorí zmluvu o stavebnom sporení až v druhom polroku, môže získať najviac polovicu z maximálnej sumy ročnej prémie.

Tretím opatrením, ktorým sa navrhuje dosiahnuť zefektívnenie štátnej podpory stavebného sporenia, je zníženie percentuálnej výšky štátnej prémie. Tá výrazne prevyšuje súčasné priemerné trhové úrokové sadzby na vkladoch v komerčných bankách. Preto sa navrhuje znížiť minimálnu percentuálnu výšku štátnej prémie z 5 % na 2,5 % z ročného vkladu.

V súvislosti s týmto posledným opatrením, je však dôležité uviesť, že vládou schváleným návrhom sa zároveň zvyšuje maximálna suma štátnej prémie zo 66,39 eura na 70 eur v prospech stavebných sporiteľov.  Toto sa dotkne všetkých stavebných sporiteľov.

Novela zákona by mala byť po schválení Národnou radou SR účinná od 1. januára 2019.

Čo by vás mohlo zaujímať: