Hypotéka pre mladých a jej výhody

refinancovanie

Čo je hypotéka pre mladých? Aké má výhody? Pre koho je určená a aké sú podmienky na jej získanie?
Hypotéka so štátnym príspevkom pre mladých je určená pre ľudí vo veku od 18 do 35 rokov. Ide tu o zníženie úrokovej sadzby o 3%, z toho zľavu 2% poskytuje štát a 1% banka. Toto zvýhodnenie trvá prvých 5 rokov splácania hypotéky. V bankách v tomto období stále prebiehajú kampane a úrokové sadzby pri tomto type úveru začínajú od 0%.

Podmienky

Ku dňu podania žiadosti o úver v banke nesmie vek žiadateľa prekročiť 35 rokov. V prípade manželov musia podmienku veku splniť obaja. Ďalšou podmienkou je splnenie príjmovej hranice. Priemerný hrubý príjem žiadateľa za predchádzajúci rok nesmie presiahnuť 1193,40 €.

V prípade spoludlžníkov alebo manželov sa príjem sčítava a nesmie presiahnuť 2386,80 €. Príjmová hranica sa mení každé 3 mesiace. Účelom úveru pre priznanie štátneho príspevku môže byť len kúpa, výstavba alebo rekonštrukcia rodinného domu alebo byt. Nedá sa využiť na kúpu pozemku ani pri refinancovaní starších úverov.

Štátny príspevok sa poskytuje len do výšky úveru 50 000 €, maximálne však do 70% hodnoty zakladanej nehnuteľnosti. Banka nám môže poskytnúť aj vyšší úver, ale štátny príspevok sa bude počítať len zo sumy 50 000 €. Štátny príspevok môžeme získať len na jednu zmluvu o úvere.

Predčasné splatenie

Pri predčasnom splatení celého úveru do 4 rokov od priznania štátneho príspevku musí klient vrátiť celý štátny príspevok. Po 4 rokoch je možné v závislosti od fixácie splatiť úver bez poplatku. Pri refinancovaní úveru do inej banky klient automaticky prichádza o štátny príspevok.

Výhody

  • Zníženie úrokovej sadzby – nižšia splátka,
  • nižšia preplatenosť hypotéky,
  • mimoriadne splátky bez poplatku,
  • možnosť odkladu splátok istiny.

Čo by vás mohlo zaujímať: