Ako sa úročí hypotéka pre mladých?

hypotéka pre mladých

Hypotéka pre mladých je určená pre ľudí od 18 do 35 rokov. Základnou podmienkou na získanie príspevku od štátu je priemerný hrubý mesačný príjem za minulý rok maximálne do výšky 1 242,80 EUR.

Podrobnostiam o hypotékach pre mladých sme sa venovali v minulom článku. V súčasnosti úrokové sadzby pri tomto type hypotéky začínajú od 0% p. a. Mohlo by sa zdať, že ak si požičiame za 0% p. a., tak prvých päť rokov neplatíme banke žiadne úroky. Zákon však v tomto prípade nie je jednoznačný, a tak si ho každá banka vysvetlila a uplatňuje po svojom.

Hypotéku pre mladých dotuje dvomi percentami štát a jedným percentom banka. Na Slovensku máme tri skupiny bánk, ktoré tieto hypotéky úročia rôznym spôsobom. To má samozrejme vplyv na rýchlosť umorovania istiny úveru.

Prvá skupina

Klient si v banke požičia 50 000 EUR na 30 rokov. Základná úroková sadzba hypotéky je 3,2% p. a. Po odpočítaní štátneho príspevku je výsledná úroková miera 0,2% p. a. Touto sadzbou banka úročí istinu úveru. Pre klienta ide jednoznačne o najlepší spôsob.

Druhá skupina

Klient dostane rovnaké podmienky na úver, ako v prvom prípade. Jeho banka mu však z úrokovej sadzby odpočíta iba príspevok banky vo výške 1% p. a., nie však príspevok štátu vo výške 2% p. a. Reálne sa tak úver úročí sadzbou 2,2% p. a.

Tretia skupina

Tretia skupina bánk je pre klienta najmenej výhodná a podľa možností odporúčame vyhnúť sa jej. V tomto prípade banka úročí klientovi úver v plnej výške, t. j. 3,2% p. a.

Vo všetkých prípadoch máme totožné podmienky úveru aj výšku splátky po zohľadnení štátneho príspevku. Rozdiel medzi jednotlivými bankami sa ukáže, až keď si porovnáme zostatok istiny po 5 rokoch, kedy nám skončí nárok na štátny príspevok.úročenie štátneho príspevku

Päť rokov výška našej splátky predstavovala 143,11 EUR mesačne po odrátaní príspevku pre mladých. Aj napriek tomu je rozdiel v zostatku medzi prvou a treťou skupinou až 2 740,15 EUR. Jedinou odlišnosťou bol spôsob, akým jednotlivé banky úročili istinu. Výška istiny bude mať samozrejme vplyv na výšku splátky po skončení poberania štátneho príspevku. Ak by klientovi z prvej skupiny po 5 rokoch banka ponúkla sadzbu 2% p. a., jeho splátka by bola 177,48 EUR. V prípade klienta z tretej skupiny by to bolo 189,10 EUR.

  • Prvá skupina – Tatra banka, OTP Banka
  • Druhá skupina – VÚB, UniCredit Bank
  • Tretia skupina – ČSOB, Slovenská sporiteľňa

Spôsob úročenia hypotéky pre mladých je často prehliadaný a pre mnohých ľudí aj neznámy. Pritom však ide o jeden z kľúčových faktorov pri výbere vhodnej hypotéky.

Čo by vás mohlo zaujímať: