Viete ako financovať bývanie pri minimálnej mzde na Slovensku?

Väčšina živnostníkov na Slovensku odvádza minimálne odvody. Aké to má dôsledky pri financovaní bývania? Existuje aj iná možnosť, ako navýšenie daňového priznania a tým pádom aj platenie vysokých odvodov a dane z príjmu? Aké sú rozdiely medzi financovaním bývania pre zamestnanca a pre živnostníka?
Hlavným rozdielom medzi živnostníkom a zamestnancom je ten, že zamestnanec musí pracovať u súčasného zamestnávateľa aspoň 3 mesiace. Živnostníci však musia podnikať minimálne 1 rok. Takisto si musia dávať pozor, aby mali vyrovnané všetky podlžnosti voči sociálnej poisťovni. Výhodou živnostníka je, že si dokáže optimalizovať svoje príjmy a tak ľahšie splní podmienky na získanie štátneho príspevku.

Banky počítajú príjem živnostníka z daňového priznania za minulý kalendárny rok. Väčšinou sa ráta ako základ dane mínus daň. Z tohto výpočtu vyjde väčšine živnostníkov nepostačujúca výška úveru. Je navýšenie daňového priznania jediným riešením v tejto situácii? Tvrdenie, že na hypotéku by sa mal človek pripraviť, platí dvojnásobne u SZČO.

Najlepším riešením je šetriť si v dostatočnom predstihu. Nie je dôležité si len šetriť, ale hlavne vedieť, ako si správne šetriť. V tomto prípade je najlepším variantom využitie stavebného sporenia. Je veľmi dôležité stanoviť si približne kedy chceme riešiť bývanie a koľko doňho chceme investovať, aby sme vedeli sporenie nastaviť klientovi na mieru.

Výhodou stavebného úveru je garantovaná úroková miera počas celej doby splatnosti a taktiež predčasné splatenie úveru bez poplatku. Ďalšou veľkou výhodou je to, že v stavebných sporiteľniach nemusíme dokladovať príjem a do určitej výšky úveru ani zakladať nehnuteľnosť.

Na Slovensku máme tri stavebné sporiteľne:

  • Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
  • ČSOB stavebná sporiteľňa, a. s.
  • Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.

Ešte pred založením stavebného sporenia je dobré porovnať si jednotlivé stavebné sporiteľne, aby sme si vybrali tú, ktorá najlepšie vyhovie našim požiadavkám.

Čo by vás mohlo zaujímať: