Viete o podmienkach zmeny tarify v PSS?

Na základe analýzy situácie na finančnom trhu pristúpi Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.,
1.1.2015 k zmene tarify na vybraných zmluvách s 3% ročným úročením vkladov na
tarifu s 1,75% ročným úročením.

Podmienky zmeny tarify

Tieto zmeny tarify sa týkajú všetkých zmlúv starších viac ako 6 rokov, sporiacich zmlúv s 3% -ným úročením vkladov. Tiež sa to týka zmlúv s negatívnymi príznakmi t.j. zmluva, na ktorú spadá exekúcia, vinkulácia a iné…

O zmene tarify bude informovaný každý klient listom. Preto aj touto cestou Vám chcem priblížiť ako to vlastne je a prečo práve Prvá stavebná sporiteľna prijala tieto kroky. V posledných rokoch úrokové sadzby na finančných trhoch výrazne klesli. Z tohto dôvodu aj
PSS pristupuje k znižovaniu úrokových sadzieb na úvery pre klientov. Vysoké úroky v pôvodnej tarife zmluvy o stavebnom sporení sú pre Vás už nevýhodné. Stavebné sporenie je systém spojených nádob, čiže ak znižujeme úroky na úvery je samozrejmé aj zníženie úrokov na vklady klientov. Napriek tomu, úroková sadzba 1,75 % ročne, ktorú v novej tarife na Vaše vklady od 1.1. 2015 budete mať, je v porovnaní so súčasným trhom finančných služieb vysoko nadštandardná. Vaše vklady totiž nie sú už žiadnym spôsobom viazané a máte ich kedykoľvek k dispozícii. PSS sa svoju filozofiu nesnaží zmeniť, ale práve naopak. Snažia sa ponúknuť výhodné úverové podmienky a aj naďalej výhodné podmienky zhodnocovania Vašich vkladov. Aj vďaka štátnej prémii je priemerné zhodnotenie Vašich vkladov takmer 3 % ročne.

Objektívne príčiny zmeny tarify

 • 2008/2009 finančná hospodárska kríza v USA, Európa a Ázia.
 • 6 Európskych krajín v Eurozóne muselo prijať výrazné opatrenia na redukciu výdavkov a zároveň zmeniť konanie bánk.
 • Slovensko malo naštastie bankový sektor úplne v poriadku a žiadna banka nemusela prijímať opatrenia.
 • Pokles hospodárstva a rast nezamestnanosti v celej EÚ.
 • Komisia a centrálna banka sa snažia oživiť hospodárstvo cestou lacných úverov.
 • Znamenalo to zníženie úrokových sadzieb v poslednom polroku až takmer na 0 %.
 • Už vyše 24 mesiacov nízke úrokové sadzby aj v SR, preto aj v PSS, a.s., prehodnocuje úroky na úvery – klienti vítajú, znamená to automaticky zmenu tarify aj v časti úrokovej sadzby na vklady a k zmene tarify.
Čo to znamená pre klienta
 
 • Okrem poklesu úrokovej sadzby na úvery aj vklady od 1.1.2015 sa pre klienta nič nemení.
 • Všetky práva aj povinnosti vyplývajúce zo zmluvy zostávajú zachované.
 • Všetky vklady má garantované a zabezpečené do výšky 100 tisíc Eur.
 • Nárok na štátnu prémiu zostáva zachovaný.
 • Navyše získava bonus – možnosť zmeny tarify bezplatne s úrokom na stavebný úver vo výške 2,9 % ročne a možnosť získať medziúver s výrazne výhodnejšou úrokovou sadzbou.
 • Ak aj bonus nevyužije, získal bezplatný prechod do tarify s úrokovou sadzbou na úvery 4,75% ročne a vklady s úrokom 1,75 % ročne.
Nevypovedávajte zmluvu ak ste klientom doteraz
 • Úrok 1,75% na vklady ročne spolu so štátnou prémiou predstavujú zhodnotenie vkladov klienta až 3,55 % brutto a 2,8 % netto ročne v priemere počas 6 rokov sporenia. V porovnaní s trhom je či už úrok, alebo celková rendita výrazne vyššia.
 • Vklady sú už bez účelovej viazanosti a klient môže zmluvu vypovedať kedykoľek a získať zhodnotené nasporené prostriedky v priebehu pár dní bez sankcií a straty úrokov.
 • Stále má nárok na stavebný úver za 4,75% ročne a navyše možnosť bezplatného prechodu do inej tarify a zisk stavebného úveru za 2,9 % ročne.
 • Má nárok na medziúver so zvýhodnenou úrokovou sadzbou o 1% to znamená úplne konkurenciaschopný s ktoroukoľvek komerčnou bankou.
 • má nárok na medziúver až do 40 000 Eur bez záložného práva, na stavebný úver aj bez preukazovania bonity až do 50 000 Eur. Nárok na spotrebiteľský úver teraz len za 7,78% ročne.
 • Má nárok na stavebný úver aj po dovŕšení 60 rokov veku a má nárok na stavebný úver aj ihneď po dovŕšení veku 18 rokov.
Zvážte svoje kroky skôr ako Vám príde list o zmene tarify a vystrašujúco sa budete radiť s ostatnými čo urobiť alebo neurobiť. V skratke som dúfam jasne vysvetlila aké spôsoby existujú a sú vhodné aj pri tejto zmene tarify. To som nepripomenula extra istotu pre dieťa, nemennú úrokovú sadzbu počas celej doby splácania stavebného úveru. Zmeny tarify sa prispôsobujú ku zmenám finančného trhu hlavne na Slovensku. Filozifia PSS ostáva a nám už len stači zachovať jasnú myseľ a triezvy názor. Nie je naškodu sa poradiť so skutočným odborníkom, ktorého určite v okolí máte.

Čo by vás mohlo zaujímať: