Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti

Na tejto stránke nájdete tlačivo ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov .

Tlačivo na stiahnutie

Čo by vás mohlo zaujímať: