Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z emisných kvót

Na tejto stránke nájdete poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z emisných kvót
podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Tlačivo na stiahnutie

Čo by vás mohlo zaujímať: