Tlačivo – Žiadosť o registráciu fyzickej osoby – FO

Na tejto stránke nájdete tlačivo žiadosti o registráciu fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ak potrebujete registrovať právnickú osobu tlačivo nájdete tu.

Tlačivo na stiahnutie

Čo by vás mohlo zaujímať: