Ako na ročné zúčtovanie zdravotného poistenia

Ako na ročné zúčtovanie zdravotného poistenia

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia je zjednodušene povedané vypočítanie poistného na zdravotné poistenie za rozhodujúce obdobie (rok 2012) zo všetkých príjmov, z ktoré poistenec v rozhodujúcom období (kalendárny rok) dosiahol. Ročné zúčtovanie  upravuje  zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov. Pokračovať v čítaní