Oznámenie o vyplatení, poukázaní alebo pripísaní úrokového príjmu podľa § 32 ods. 15 zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov daňovníkovi členského štátu Európskej únie, závislého územia členských štátov alebo územia tretieho štátu

Na tejto stránke nájdete tlačivo oznámenia o vyplatení, poukázaní alebo pripísaní úrokového príjmu podľa § 32 ods. 15 zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov daňovníkovi členského štátu Európskej únie, závislého územia členských štátov alebo územia tretieho štátu. Poučenie na vyplnenie oznámenia nájdete tu.

Tlačivo na stiahnutie

Čo by vás mohlo zaujímať: