Elektronické vypĺňanie daňového priznania

V čase podávania daňových priznaní riešia daňovníci, ktorí sú príležitostne povinní podať daňové priznanie, otázku ako vyplniť daňové tlačivo aby to bolo jednoducho, rýchlo a aj správne bez matematických chýb a chýbajúcich údajov.

Ide to aj klasickým spôsobom. Zastaviť sa na najbližšom Daňovom úrade a vyzdvihnúť si originál tlačiva, alebo si ho stiahnuť z Portálu sekcie daňovej Finančnej správy v časti Daňové tlačivá a vyplniť ho.

Aktuálne tam už nájdete na stiahnutie aj daňové priznanie k dani z príjmu fyzických a právnických osôb, daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie 2012 spolu s poučením na vyplnenie konkrétneho tlačiva.

Ďalšia možnosť je daňové tlačivo vyplniť online na internete. Na portáli sekcie daňovej Finančnej správy je sprístupnená aplikácia eDane, ktorú majú možnosť využívať registrovaní ale aj neregistrovaní daňovníci. Aplikácie eDANE umožňuje:

  • vyplniť daňové priznanie prostredníctvom interaktívneho webovského formulára. Program po zadaní prvotných údajov sám dopočíta súčtové riadky. Aplikácia používateľa v priebehu vypĺňania zároveň upozorňuje na chybne vyplnené riadky a vyzýva k oprave.
  • vytlačiť daňové priznanie vo forme, ktorý je v súlade so vzorom tlačiva vydaného Ministerstvom financií SR. Tlač dokumentu je vo formáte PDF.
  • registrovaným – autorizovaným užívateľom možnosť doručenia vyplneného daňového priznania do elektronickej podateľne správcu dane

Po jednoduchej inštalácii je možné ihneď pracovať s aplikáciou eDane – online vypĺňať a tlačiť daňové priznanie. V súčasnej dobe sú zapracované daňové priznania k dani z príjmu fyzických typ A a typ B a právnických osôb za zdaňovacie obdobie 2010 a 2011, daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2012. Tlačivá za zdaňovacie obdobie 2012 k dani z príjmu, správca dane postupne zapracováva do aplikácie.

Vypĺňanie daňových tlačív na internete – aplikácia eDane, nájdete tu:

Čo by vás mohlo zaujímať: