Daň v Anglicku

Anglicko patrí pod Veľkú Britániu. Ak pracujete v Anglicku, alebo sa tam chystáte pracovať, budete zdaňovaní na základe zákonov Veľkej Británie.Britské dane sú výhodné pre mnohých miliardárov. Pre bežných zamestnancov to až tak výhodné zase nie je. Anglicko (Veľká Británia) uplatňuje progresívne zdanenie príjmu. To znamená, že čím vyšší príjem máte, tým ste zdaňovaní vyššou sadzbou. Prechod však nie je plynulý. Anglicko má tri daňové pásma dane z príjmu. 0, 20 a 40 percent. Ľudia s nízkymi zárobkami neplatia žiadne dane. Tieto príjmy sú zvyčajne ohraničené sumou 6475 libier.

Všetky príjmy nad túto sumu sú zdaňované 20% až do sumy 37400 libier ročne. Všetky príjmy nad túto sumu sú zdaňované 40%. Odvody sa vo Veľkej Británii platia vo forme sociálneho zabezpečenia.

Daň z pridanej hodnoty je v Anglicku 15%. Viac informácií o britskom daňovom systéme nájdete na stránke.

Čo by vás mohlo zaujímať: