Daň v Dánsku

Dánsko patrí medzi škandinávske krajiny, ktoré sú povestné svojim vysokým daňovým zaťažením. Ľudia v Dánsku však dane platia radi, pretože vedia, že za to dostávajú primeranú protislužbu. Dánsko dlhodobo patrí medzi krajiny s najnižšou mierou korupcie na svete.Dánsky daňový systém je progresívny, to znamená, že ľudia s vyššími príjmami platia aj vyššie dane, respektíve sú zaťažení vyššími daňovými sadzbami. V Dánsku sa neplatia osobitné odvody určené na sociálnu starostlivosť. Tieto služby sú platené štátom z dane z príjmu. Daňové zaťaženie je vysoké, obyvatelia Dánska však za to získavajú školy a iné služby úplne zdarma.

Daň z pridanej hodnoty v Dánsku je 25%, čo je jedna z najvyšších sadzieb DPH na svete. V Dánsku sa platia aj rôzne miestne dane a poplatky.

Viac informácií o daňovom systéme v Dánsku nájdete na stránke.

Čo by vás mohlo zaujímať: