Daň v Belgicku

Belgicko je zakladajúca krajina Európskej Únie a Eurozóny. Belgicko nemá zákonom stanovenú výšku minimálnej mzdy. Mzdy sú regulované na základe odvetvových dohôd. Štát do tohto procesu vstupuje iba v pozícii kontrolóra. Najvyššie mzdy v Belgicku sú prirodzene v Bruseli.V Belgicku sa uplatňuje progresívna daň z príjmu. Toto znamená, že daňová sadzba stúpa s rastom príjmu. Rast dane však nie je plynulý. Belgicko uplatňuje niekoľko daňových pásiem. Konkrétne ide o 5 daňových pásiem. Najnižšiu sadzbu 25% si môžu uplatniť ľudia, ktorí zarábajú do cca 7500 eur. Ďalšie pásma sú ohraničené takto: 30, 40, 45 a 50%. Najvyššiu sadzbu 50 percent platíte v prípade, že váš príjem prekročí cca 32000 eur ročne.

Odvody, príspevok pre sociálne zabezpečenie, sa v Belgicku platia na úrovni 13 percent. Tieto odvody sa odvádzajú z hrubej mzdy.

Viac informácií o belgickom daňovom systém nájdete na stránke.

Čo by vás mohlo zaujímať: