Daň v Estónsku

Estónsku vstúpilo do Európskej Únie spolu so Slovenskom v roku 2004. Estónsko bola v nasledujúcich rokoch najrýchlejšie rastúcou ekonomikou Európskej Únie. Estónska ekonomika je na tom veľmi podobne ako Slovenská. Obe krajiny vykazujú podobné HDP a podobné priemerné mzdy.Podobnosti nájdeme aj v daňových systémoch oboch krajín. Estónsko (rovnako ako Slovensko) uplatňuje rovnú daň. Na rozdiel od Slovenska však Estónci platia 21% zo svojich príjem formou dane z príjmov. Táto sadzba platí pre všetky príjmy.

Odvody sa v Estónsku platia vo výške 33 percent. Táto sadzba pozostáva z 20%, ktoré sú odvádzané do štátneho dôchodkového fondu, a 13%, ktoré smerujú do zdravotného poistenia.

V Estónsku je takisto povinnosť platiť si poistenie pre prípad nezamestnanosti. Táto daň je rozdelená medzi zamestnávateľa a zamestnanca. Zamestnávateľ platí 1% z hrubej mzdy, zamestnanec 2 percentá.

Viac informácií o estónskom daňovom systéme nájdete na stránke.

Čo by vás mohlo zaujímať: