Aké dane a poplatky musíte zaplatiť v júli 2014?

Ste zamestnávateľom? Alebo “iba” podnikáte na základe živnostenského alebo iného oprávnenia? Vy všetci musíte platiť dane a odvody. Preto Vám prinášame súhrnný prehľad odvodov a poplatkov, ktoré musíte zaplatiť v júli 2014. 

8. júla

 • zaplatenie odvodu do príslušnej zdravotnej poisťovne za mesiac jún 2014 ( platí len pre SZČO )
 • zaplatenie odvodu do Sociálnej poisťovne za mesiac jún 2014 ( platí len pre SZČO )

15. júla

 • odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov fyzických osôb
 • odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov právnických osôb
 • odvedenie zrazenej dane z príjmov právnických osôb vyberanej zrážkou
 • odvedenie zrazenej dane z príjmov fyzických osôb vyberanej zrážkou

25. júla

 • splatnosť DPH za mesiac jún 2014
 • splatnosť DPH za II.štvrťrok 2014
 • podanie daňového priznania pre DPH za mesiac jún 2014
 • podanie daňového priznania pre DPH za II.štvrťrok 2014
 • podanie súhrnného výkazu za mesiac jún 2014
 • podanie súhrnného výkazu za II. štvrťrok 2014
 • podanie kontrolného výkazu DPH za mesiac jún 2014
 • podanie kontrolného výkazu DPH za II. štvrťrok 2014
 • podanie daňového priznania za spotrebnú daň – zemný plyn, uhlie, elektrina, alkoholický nápoj (víno a medziprodukt, lieh, pivo), minerálny olej, tabak a tabakové výrobky
 • zaplatenie spotrebnej dane – zemný plyn, uhlie, elektrina, alkoholický nápoj (víno a medziprodukt, lieh, pivo), minerálny olej, tabak a tabakové výrobky

31. júla

 • zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach
 • zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel
 • podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti

do 5 dní

 • odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti

 

Čo by vás mohlo zaujímať: