Kurz finančnej gramotnosti stále viac populárny

Prečo práve kurz finančnej gramotnosti? Čo je cieľom a prečo tak narastá na popularite? Samotná potreba finančného vzdelávania je akútna nie len pre tínedžerov, ale i samotných dospelých. Tak dokazujú aj rôzne štúdiá v Európe.

Z hľadiska moderných informačných technológií v 21. storočí a neustále prispôsobovanie sa finančných inštitúcií ku finančnému trhu na Slovensku nám dokazuje, že neustále vzdelávanie je potrebné. Už len z toho dôvodu, že stará generácia samotnú finančnú gramotnosť nemala povinnú na školách. To je dôkazom prečo množstvo ľudí žije, tak ako žije a ťažko sa prispôsobuje. Je pravdou, že všetci sme zodpovední za seba to “ÁNO”, ale kto je zodpovední za naše deti? Kto ich má naučiť k lepšiemu a naučiť hlavne žiť bez akéhokoľvek dlhu? Rodičia, ktorí samotné dlhy majú? A tu práve prichádza priestor na kurz finančnej gramotnosti. Tieto kurzy hovoria a učia o tom ako to na Slovensku v skutočnosti je. S čím sa môžeme stretnúť a aké inštitúcie nás v živote môžu stretnúť. Najzákladnejšia otázka znie :

 • Kedy človek vstupuje na finančný trh?

Úplne jednoduché? Vieme to všetci? Z mojej skúsenosti to vie 10 % ľudí. Odpoveď existuje, ale to už na samotnom kurze finančnej gramotnosti. Finančná gramotnosť je naozaj potrebná pre každého z nás. Naše základné, či stredné školy nabiehajú na rôzne výučby, ale vo forme poučiek a opakujúcich sa fráz. Skutočná realita fungovania inštitúcií a prepojenie s trhom je zase druhá strana karty.

Finančná Gramotnosť sa stáva populárnou, lebo vždy bude plná nových informácií. Mladí ľudia sú aktívnejší a chcú sa naučiť hospodáriť so svojimi financiami. Je to logické ak sa nechcú dostať do situácie mnohých svojich rodičov. A vzdelanie je základ.

Ako viem, ktorý kurz je dobrý pre mňa?

Určite existuje množstvo kurzov na výber, ale tam kde predsa načerpáte Vám najviac potrebné informácie bude ten najvhodnejší. Neprihlasujte sa hneď a neplatťe za niečo čo ešte neviete ako môže dopadnúť. Sú kurzy finančnej gramotnosti, ktoré Vám ukážu najprv čo sa dá naučiť. Možno akási demo verzia kurzu. A na základe pocitov, informácií a spôsobu výučby dokážete zistiť kde ste.

Príležitosť má dostať každý bez rozdielu veku. Objednať daný termín Vám vyhovujúci a už len chuť ísť vzdelávať sa.

Čo je teda cieľom kurzu finančnej gramotnosti?

 • Nájsť, vyhodnotiť a použiť finančné informácie,
 • Poznať základné pravidlá riadenia vlastných financií,
 • Naučiť sa rozoznať riziká v riadení vlastných financií,
 • Stanoviť si finančné ciele a naplánovať si ich dosiahnutie,
 • Rozvinúť potenciál získavania vlastného príjmu a schopnosť sporiť,
 • Efektívne používať finančné služby,
 • Plniť svoje finančné záväzky,
 • Zveľaďovať a chrániť svoj majetok,
 • Porozumieť základným pojmom v oblasti finančníctva a sveta peňazí,
 • Orientovať sa v oblasti finančných inštitúcií (NBS, komerčné banky, poisťovne a ostatné finančné inštitúcie),
 • Orientovať sa v problematike ochrany práv spotrebiteľa a byť schopný tieto práva uplatňovať.

Nie je, čoho sa báť. Sledujte referencie a odporúčania samotných kurzov. Výber je na Vás. Bez vzdelania nám hrozí strašné a smrteľné nebezpečenstvo, že budeme brať vzdelaných ľudí vážne. A to naozaj platí. Kurzy finančnej gramotnosti sú v plnom prúde a je len veľkou škodou nevyskúšať ich. Úlohou finančnej gramotnosti je zvyšovať úroveň obyvateľstva, aby sme dosiahli lepšie chápanie a používanie finančných nástrojov na rozpočtovanie vlastných financií. Získať rovnováhu medzi úsporami a dlžobami. Zaistenie príjmu a dokázať zvažovať dôsledky osobných rozhodnutí na súčasný stav a budúci príjem.

Čo by vás mohlo zaujímať: