Poradíme vám, ako si poistiť stavbu

Bývanie je jedna z dôležitých ľudských potrieb. Ak ste v situácii, že si idete takéto bývanie zaobstarať napríklad postavením vlastného domu, určite nemyslíte na to, že by sa mohlo počas tohto procesu niečo stať. Avšak život je nepredvídateľný a tak sa môže stať, že počas stavby domu príde búrka a môže Vám poškodiť strechu, prípadne silný vietor poškodí iné časti rozostavanej budovy alebo aj stavebný materiál.

Proti všetkým týmto nepredvídateľným rizikám a ešte aj mnohým iným je dobré sa chrániť. Treba preto dbať na zásady bezpečnosti, ale ani to niekedy nemusí stačiť, aby napríklad náhodou nevznikol požiar. Vtedy je dobré mať poistenie a dá sa to aj pri rozostavanom dome. Avšak viete, ako si poistiť stavbu? Práve tu a teraz sa to dozviete.

Pri úvere je to nutné

Postenie rozostavaných stavieb v prípade, že ste si brali na stavbu hypotekárny úver, je povinné. Poistné plnenie sa však bude potom týkať banky, čiže ona dostane vyplatené peniaze. Ak staviate dom z vlastných zdrojov, stavebné poistenie nie je síce nutné, avšak mali by ste naň skúsiť myslieť. Urobiť tak môžete už v momente, kedy máte postavené základy domu. Stavba a rozostavaný dom sa dá poistiť proti nečakaným a nepredvídateľným udalostiam. Tam napríklad patria všetky živelné riziká, čiže požiar, priamy aj nepriamy úder blesku, prepätie, výbuch, víchrica, krupobitie, záplava, povodeň, zosuv pôdy a lavín, tiaž snehu, dym, atmosférické zrážky, zemetrasenie, pád stromov, stožiarov a iných predmetov. Taktiež je možné poistiť si škody spôsobené vodou z vodovodného zariadenia tlakovou vodou, alebo dokonca aj náraz vozidla do stavby, čo sa síce javí ako nepravdepodobné riziko, ale jeden nikdy nevie, že áno. Na riziko krádeže a vandalizmu je možné dojednať aj poistenie stavebného materiálu, avšak nielen na toto riziko, ale aj na všetky vyššie spomenuté ďalšie.

Poistenie rozostavaného domu má niekoľko vecí, na ktoré si dať pozor. V prvom rade ide o výšku poistného. To sa môže určiť zväčša podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer ak Vám dom stavia stavebná firma, prípadne si ju môžete odhadnúť aj sami. Zväčša to vie spraviť poisťovňa po zadaní určitých parametrov ako je podlažná plocha, počet podlaží a materiál, ktorý je na stavbu použitý. Pozor ale, jedná sa len o poistenie samotnej stavby, nie toho, čo máte v domácnosti. Poistenie sa tak týka konštrukcií, vykurovania, vodovodnej a elektrickej inštalácie, plynoinštalácie, materiálu. Poistiť si môžete nielen nový dom, ale aj dom, ktorý práve prebieha rekonštrukciou. Podľa poistnej sumy záleží, koľko budete mesačne za poistenie platiť, ale tiež aj to, koľko Vám poisťovňa vyplatí v prípade poistnej udalosti. Ak ste si poistenie znížili, napríklad o 20 percent od odhadu, čo niektoré poisťovne umožňujú, budete síce aj menej platiť ročne za poistku, avšak o 20 percent menej získate aj pri uplatňovaní náhrad za škody. Poistenie stavebného materiálu, ktorý sa nachádza pri stavbe je tiež možné, avšak je už lepšie poisťovať rovno celý rozostavaný dom.

Na ako dlho?

Stavebné poistenia sú na trhu rôzne a najlepšie je si všetky poisťovne obehnúť a zistiť ich podmienky. Poistenie rozostavaných stavieb sa uzatvára na obdobie, kým nie je stavba skolaudovaná a schopná užívania. Potom môže poistenie plynulo prejsť do poistenia domu. Minimálna dĺžka poistenia je jeden rok. Zvážte tiež čo všetko v poistení dostanete, pretože väčšina poisťovní ho ponúka ako balíček rôznych rizík, no odlišujú sa aj od toho, koľko peňazí Vám vyplatia. To môže byť dané buď pevnými sumami alebo percentami z hodnoty. Tiež sa dá uzavrieť poistenie rozostavaného domu na sumu novej stavby, čiže, aby ste dostali toľko peňazí, aby ste si mohli dom postaviť znova v takej istej kvalite a veľkosti. Poistenie je obvykle platné od polnoci nasledovného dňa po uzavretí poistnej zmluvy. Poistenie rozostavaného domu však platí len na tie riziká, ktoré sú neočakávané a nepredvídateľné. Preto pozor napríklad na záplavové oblasti, kde sú časté tieto živelné udalosti. Poisťovňa by Vám mohla odmietnuť poistenie stavby na takéto riziká.

Čo by vás mohlo zaujímať: