Sporiace účty a alternatívy pre vás

Čo je sporiaci účet? Aké sú jeho výhody a prečo je lepšie nenechávať všetky peniaze na bežnom účte?
Sporiaci účet je krátkodobý vkladový produkt. Je veľmi podobný bežnému účtu, má však niekoľko odlišností. Medzi základné charakteristiky sporiaceho účtu patrí vedenie účtu zadarmo, vyššie úročenie nasporených peňazí a vysoká likvidita – peniaze sú k dispozícii takmer okamžite. Sporiace účty sú určené pre ľudí, ktorí očakávajú vyššie zhodnotenie svojich úspor ako na bežnom účte a zároveň chcú mať rezervu pre prípad neočakávaných výdavkov.

Dôvodov prečo nenechávať peniaze na bežnom účte je niekoľko. Na bežných účtoch v súčasnosti nie je žiadne alebo len veľmi nízke úročenie. Peniaze na bežnom účte sú „na očiach“ a tým pádom máme sklon míňať viac.

Pripravili sme pre vás porovnanie vybraných sporiacich účtov a jednej zaujímavej alternatívy sporiaceho účtu.

Zuno Sporenie Plus

Zuno ponúka jedno z najvyšších úročení na slovenskom trhu. Na tomto účte je to 1,2% p. a. Úroky sa pripisujú každý mesiac. Vklady do 12 000 € sa úročia sadzbou 1,2%, úspory nad touto hranicou sa zhodnocujú sadbou 0,7% ročne. Nevýhodou je, ak v danom mesiaci klient vyberie časť úspor, banka mu za tento mesiac úroky nepripíše. Výhodou je prístup k internet bankingu.

Prvá stavebná sporiteľňa Sporenie Lišiak

PSS úročí vklady klientov jedným percentom ročne. Úroky sa pripisujú iba raz ročne. Klienti majú taktiež prístup k internet bankingu. Dostupnosť peňažných prostriedkov je rovnako ako v prípade účtu v Zuno takmer okamžitá.

ČP Invest Konzervatívny fond

Konzervatívny fond od ČP Invest nie je sporiaci účet, ide o podielový fond s veľmi nízkym rizikom. Výnos sa pohybuje okolo 1%, nie je však garantovaný. Fond investuje najmä do nástrojov peňažného trhu a do štátnych dlhopisov. Výhodou je taktiež sledovanie investície prostredníctvom internetbankingu. Dostupnosť úspor je približne 7-10 dní. Nie sú tu žiadne vstupné ani výstupné poplatky. Poplatok za správu je 0,2% ročne, ten je priebežne započítavaný do hodnoty.

Výhody
– vysoká likvidita – dostupnosť úspor vo veľmi krátkom čase
– úspory sú chránené Fondom ochrany vkladov (neplatí pre podielové fondy)
– vyššie zhodnotenie ako na bežnom účte a porovnateľné s viacerými termínovanými vkladmi
– žiadne poplatky

Čo by vás mohlo zaujímať: